Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prvi delovni sestanek varuha in generalnega direktorja policije

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov namestnik Ivan Šelih sta se danes, 18. marca 2021, udeležila prvega delovnega srečanja z generalnim direktorjem policije dr. Antonom Olajem, ki je tokrat potekalo bolj na konkretni in operativni ravni. Sestanku sta prisostvovala še Tatjana Bobnar iz vodstva policije in Robert Ferenc, vodja Službe generalnega direktorja policije.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je znova pohvalil sodelovanje in odzivnost Ministrstva za notranje zadeve in Policije. Sogovorniki so se med drugim dogovorili, da bodo intenzivirali sodelovanje glede izobraževanja o človekovih pravicah med institucijo Varuha človekovih pravic in Policijsko akademijo v Tacnu. Na ta način bodo bodoči policisti krepili zavedanje o pomenu človekovih pravic ter tako spoznali delovanje institucije Varuha človekovih pravic, ki nadzira oblast in pri svojem delu omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine.  

Pogovarjali so se tudi o pritožbenih postopkih zoper delo policistov. Nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, se lahko uveljavlja po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije v pritožbenem postopku. Sogovorniki so se strinjali, da je pritožbeni postopek primer dobre prakse, saj gre za pomembni vidik zagotavljanja državljanskega nadzora nad postopki policistov. Menijo pa, da bi bili postopki s pritožbo kakovostnejši, če bi pri delu senata večkrat sodelovali predstavniki stroke.

Generalni direktor policije je izrazil prepričanje, da bosta Policija in Varuh človekovih pravic tudi v prihodnje sodelovala enako dobro kot do sedaj. Dejal je, da med obema organoma vidi še veliko možnosti za skupno delo, pri čemer Policijo zanima mnenje varuha in njegovi predlogi za izboljšave.

Natisni: