Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pro bono pomoč dobrodošla, a še vedno davčno neurejena


Odvetniška zbornica Slovenije je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da bodo tudi letos slovenski odvetniki nadaljevali tradicijo Dneva odvetniške pravne pomoči pro bono, ki bo že sedma po vrsti (od leta 2011). Temu so sledila še druga zdržanja samostojnih poklicev, ki so prepoznala humano sporočilo te akcije, tako zdravniki, zobozdravniki, davčni svetovalci in tudi notarji, letos pa še mediatorji. Letošnja novost pa je po sporočilu zbornice ta, da bo Dan odvetniške pravne pomoči pro bono trajal kar cel teden.

Za uspešno uveljavljanje različnih pravic, zlasti pa pravice do sodnega varstva, je v večini primerov nujno imeti (zadostno) pravno znanje oziroma razpolagati z ustrezno pravno pomočjo. Varuh kljub pomoči, ki jo zagotavlja Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), ugotavlja, da v praksi niso redki primeri, ko posamezniki ostanejo brez brezplačne pravne pomoči, ker jih od pogojev zanjo loči nekaj evrov previsokega dohodka, ki je lahko celo obremenjen z različnimi posojili ali pa imajo v lasti nepremičnino, ki jim ne prinaša nobenih sredstev, temveč jih celo obremenjuje ali so zaradi nje v sporu ali pa so razlogi za to tudi drugi. Spodbudno je, da te vrzeli zapolnjujejo različne nevladne in humanitarne organizacije, občine in seveda tudi odvetniki. Zato prizadevanja Odvetniške zbornice Sloveniji pri organizaciji Dneva odvetniške pravne pomoči pro bono podpiramo. Pohvale vredna je pomoč, ki jo odvetniki nudijo na ta dan in tudi sicer skladno z etičnimi načeli in pravili socialno šibkejšim strankam pri opravljanju svojega poklica.

Pripominjamo pa, da smo že poročilu za leto 2014 izpostavili, da Odvetniška zbornica Slovenije opozarja, da tovrstna pro bono pomoč, z izjemo pomoči na dan pro bono odvetniške pomoči, še vedno ni davčno urejena. Na to smo že opozorili tudi ministra za pravosodje. Slednji nas je seznanil, da namerava Ministrstvo za pravosodje (MP) vprašanja, povezana s pro bono opravljanjem brezplačne pravne pomoči, urediti v posebnem zakonu.

Kljub nekaterim aktivnostim na tem področju ugotavljamo, da so še vedno težave pri davčni ureditvi brezplačne pomoči odvetnikov, čeprav Ministrstvo za finance sodi, da je pro bono odvetniška pomoč s tega vidika urejena. Varuh se zato ponovno pridržuje pozivom Odvetniške zbornice Slovenije, da se uredi problematika davčne ureditve brezplačne pravne pomoči, ki jo zagotavljajo odvetniki, celostno in hkratno tako z dohodninskega vidika kakor tudi z vidika davka na dodano vrednost. V tej zvezi je spodbudno sporočilo MP, da bo tudi v prihodnje prisluhnilo potrebam po morebitni spremembi normativne ureditve ZBPP ter iskalo nadaljnje možne rešitve za uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, bi brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničiti.

Natisni: