Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravica do odsotnosti z dela in nadomestila plače zaradi skrbi za obnemogle starejše svojce v času epidemije COVID-19

Pobudnica je Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) opozorila na problem varstva starejših oseb (tudi oseb z demenco), ki so po zaprtju centrov dnevnega varstva zaradi epidemije COVID-19 ostali doma. Svojci morajo v službo, starejšega svojca, za katerega skrbijo, pa zaradi zdravstvenega stanja ne morejo pustiti samega doma. Zanimalo jo je, ali imajo ti delavci pravico do nadomestila plače, če bodo ostali doma zaradi skrbi za svojce. Pismo je med drugim poslala tudi na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

V zvezi z obravnavo pobude smo opravili poizvedbo pri MDDSZ. Zapisali smo, da bi bilo po mnenju Varuha primerno pripraviti sistemske rešitve tudi za kategorijo delavcev, ki na svojem domu varujejo težko bolne svojce. MDDSZ smo predlagali, da naš predlog prouči.

MDDSZ je v odgovoru pobudnici pojasnilo, da lahko tudi v primerih, na katere je opozorila, nastane razlog višje sile, na podlagi katerega je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) podana pravica do odsotnosti delavca z dela in s tem tudi upravičenosti do nadomestila plače. Odgovor MDDSZ smo po vsebini ocenili kot korekten, z njihovo razlago se strinjamo.

Ker pa je MDDSZ odgovor pobudnici na aktualno vprašanje posredovalo šele po šestih tednih in šele po drugem posredovanju Varuha, pa pri delu MDDSZ ugotavljamo kršitev načela dobrega upravljanja. Pobudo štejemo za utemeljeno.  9.4-29/2020

Natisni: