Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudb za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov

Varuh človekovih pravic RS skladno s Pravilnikom o javnem naročanju, št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije opredeljuje postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, vabi vse zainteresirane, da posredujejo svojo ponudbo za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, vključno z dobavo sanitaro-higienskega potrošnega materiala.

 

Vsebina razpisa

Obrazci

*********************************************************************************************************

V zvezi z objavljenim evidenčnim naročilom čiščenja poslovnih prostorov, vključno z dobavo sanitarno-higienskega potrošnega materiala je naročnik prejel naslednja vprašanja potencialnega ponudnika, na katera podaja sledeče odgovore:

Vprašanje številka 1:
V razpisni dokumentaciji ste kot merilo navedli ceno storitev čiščenja na mesec in število redno zaposlenih čistilk. Zanima nas katero številko boste upoštevali kot maksimum? V kolikor ste namreč posredovali povpraševanja podjetjem, ki zaposlujejo večje število delavcev, to pomeni diskriminacija vseh ostalih ponudnikov, ki zaposlujejo manjše število ljudi.

Odgovor naročnika:
Najprej naročnik pojasnjuje, da gre v konkretnem primeru za evidenčno naročilo, za katerega se določila ZJN-3 ne uporabljajo, z izjemo načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter transparentnosti. Kot jasno izhaja iz Povabila k oddaji ponudbe št. 0406-19/2018 z dne 26. 9. 2018 naročnik ni določil maksimalnega števila zaposlenih čistilk. Očitek ponudnika o diskriminaciji ponudnikov ni na mestu, saj naročnik pred posredovanjem povpraševanja 5 različnim ponudnikom ni preverjal, koliko zaposlenih čistilk ima posamezni ponudnik, zato mu ti podatki niso poznani."

Vprašanje številka 2:
Zanima me, ali je ocenjena vrednost naročila mišljena za 1 leto ali za 1,5 leta. Zato ker je v 2. odstavku iz predmeta evidenčnega naročila dvoumno sklepati na ocenjeno vrednost naročila.

Odgovor naročnika:
Ocenjena vrednost je za 1 leto in 6 mesecev, saj je tudi pri izračunu ocenjene vrednosti za evidenčno naročilo treba upoštevati 24. člen ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da je izračun ocenjene vrednosti naročila temelji na celotnem plačljivem znesku brez DDV, vključno z vsemi opcijami. Ker je v predmetnem evidenčnem naročilu opcija podaljšanja za 6 mesecev, je treba v ocenjeni vrednosti upoštevati tudi to opcijo.

Natisni: