Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ponavljamo: Stop obredom, ki posegajo v dostojanstvo otrok in kršijo njihove pravice!

Tudi letos mediji poročajo o različnih iniciacijskih obredih sprejemanja sovrstnikov v družbo srednješolcev.

Varuh je že večkrat javno opozoril, da se »krst« dijakov pogosto sprevrača v grobe napade na osebnostno nedotakljivost in kršenje človekovih pravic, zlasti pravica do dostojanstva in pravice do varnosti oziroma telesne nedotakljivosti.

Na omenjeni problem smo opozorili že leta 2007 in poudarili stališče, da so postopki, ki so nasilni do posameznikov, nepotrebni in v ničemer ne prispevajo k "zrelosti" dijakov prvih letnikov.

Ponovno poudarjamo, da bi morala vodstva šol več pozornosti posvečati temu običaju in poskrbeti, da poteka spoštljivo in ob spoštovanju pravic vseh vpletenih. Veliko pozornosti bi bilo treba nameniti tudi ozaveščanju tako mladih kot tudi odraslih.Natisni: