Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pogovor s predstavniki UNHCR o postopkih s tujci na mejah

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalci Varuha človekovih pravic RS (Varuh) Mojca Valjavec, mag. Uroš Kovačič in Robert Gačnik, spec., so se 5. 10. 2018 sestali s predstavniki Regionalnega predstavništva Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) za srednjo Evropo in sicer z namestnikom regionalne predstavnice UNHCR za Srednjo Evropo z Jonom Hoisaetrom, Walaa Abu Gharbiech, regionalno vodjo operative in višjo svetovalko Daniko Mencin.

Govorili so o postopkih s tujci na mejah in izdanim Vmesnim (s)poročilom o aktivnostih in ugotovitvah Varuha o očitkih policistom, da zavračajo možnosti podajanja prošenj za mednarodno zaščito ter o drugih ugotovitvah Varuha o dostopu do azilnih postopkov v Sloveniji. Izmenjali so si mnenja in poglede na to tematiko ter se dogovorili za nadaljnjo sodelovanje.

Natisni: