Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ombudsmana Pottakis in Svetina obiskala madžarsko-ukrajinsko mejo

Predstavnika Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI - International Ombudsman Institute) – evropski regionalni predsednik IOI* in grški ombudsman Andreas Pottakis in slovenski ombudsman Peter Svetina, ki je eden izmed direktorjev IOI za Evropo, sta 16. in 17. marca 2022 obiskala Madžarsko. Včeraj, 16. marca, sta se v Budimpešti srečala z gostiteljem - madžarskim ombudsmanom dr. Ákosom Kozmo, ki jima je predstavil aktivnosti institucije v zvezi z begunsko problematiko od začetka vojne v Ukrajini. Gosta sta pohvalila hitro organiziranost in aktivnostmi madžarskega varuha človekovih pravic, ki pomoč beguncem nudi tudi preko svoje stalne regionalne pisarne v Debrecenu in začasne  pisarne na železniški postaji Beregsurány, ki sta ju Pottakis in Svetina tudi obiskala. Danes, 17. marca, sta predstavnika IOI v spremstvu ombudsmana dr. Kozme obiskala Záhony na madžarsko-ukrajinski meji in se še na terenu seznanila s prizadevanji madžarskih oblasti za pomoč ukrajinskim beguncem.

Izrazila sta globoko zaskrbljenost zaradi humanitarne krize in trpljenja, ki ga povzroča vojna. Ob tem je ombudsman Svetina poudaril, da je nujna takojšna prekinitev oboroženega napada na Ukrajino skladno z načeli mednarodnega prava. Kot je dejal, je treba spoštovati mednarodno humanitarno pravo in pravo človekovih pravic. »Napadi, ki ne ločujejo med vojaškimi in civilnimi cilji, uničevanje kulturne dediščine in uporaba mednarodno prepovedanega orožja, predstavljajo najtežja mednarodna hudodelstva in so v nasprotju z načeli oz. vrednotami civiliziranih narodov,« še meni slovenski ombudsman. Skupaj s kolegoma ombudsmana so pozvali k ukrepanju za celovito zaščito temeljnih pravic in svoboščin. Kot so dejali, si mora mednarodna skupnost prizadevati, da so civilnemu prebivalstvu, ki je ostalo v Ukrajini, zagotovljeni vsaj osnovni življenjski pogoji, kot je preskrba s hrano in pitno vodo, še naprej pa je treba omogočati tudi varne humanitarne koridorje za tiste, ki želijo zapustiti vojno območje.

Predstavnika evropskega IOI sta se zavzela za vzpostavitev enotnega mehanizma spremljanja beguncev v državah EU in njihovo nediskriminatorno obravnavo ter ustrezno evidentiranje s ciljem zaščite pred morebitnimi zlorabami. V ta namen bi morale države v svoje aktivnosti glede beguncev vključiti svoje strukture za boj proti trgovini z ljudmi, vključno s policijo, prav tako pa bi morale krepiti sodelovanje z relevantnimi nevladnimi organizacijami. Po mnenju ombudsmanov Pottakisa in Svetine je za preprečevanje zlorab potrebno tudi okrepljeno čezmejno sodelovanje in pretok informacij, tudi preko Europola. Kot sta poudarila, se je treba namreč zavedati, da so begunci večinoma ženske, otroci, invalidi ali starejši, torej skupine ljudi, ki so ranljive že same po sebi, zato je treba v vseh državah sprejemnicah beguncev še dodatno okrepiti njihovo zaščito.

Med drugim sta ombudsmana Pottakis in Svetina izpostavila tudi potrebo po solidarnosti do vseh beguncev, ne glede na njihove osebne okoliščine ali to od kje prihajajo. Od evropskih vlad in Evropske komisije pa še pričakujeta, da bodo krepile mandat obudsmanskih institucij za izvajanje monitoringa na mejah.

Na terenu sta se zahvalila vsem prostovoljcem, civilni zaščiti, vladnim in nevladnim organizacijam in vsem, ki dneve in noči nesebično pomagajo v sprejemnih centrih in drugih namestitvenih zmogljivostih ali kako drugače nudijo pomoč ukrajinskemu narodu.  

* * *

*IOI je svetovna organizacija, katere delo je posvečeno človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam. Ustanovljena je bila leta 1978, v njej pa že nekaj več kot deset let sodeluje tudi Republika Slovenija. Združuje več kot 100 organizacij ombudsmanov iz vsega sveta.  Natisni: