Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta strokovni sodelavec, ki je bil objavljen na spletni strani Varuha človekovih pravic RS in na Zavodu RS za zaposlovanje 11.2.2014 je zaključen. Kanidatka je izbrana.

Kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javnem natečaju in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku daje Andreja Novak, tel. 01/475 00 12.

Natisni: