Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha v Strokovni službi Varuha

Obveščamo vas, da je na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni strani Varuha človekovih pravic RS in Zavodu RS za zaposlovanje 15. 3. 2018, kandidatka izbrana.

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku posreduje Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha, tel.: 01 / 475 00 12.Številka: 0202 - 9 / 2018 - 278 - NO
Datum: 16/10/2018


Natisni: