Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Sodelavec v Strokovni službi Varuha

Obveščamo vas, da sta na podlagi javnega natečaja za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Sodelavec v Strokovni službi Varuha, ki sta bili objavljeni na spletni strani Varuha človekovih pravic RS in Zavodu RS za zaposlovanje 1. 3. 2018, kandidata izbrana.

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki sta jih izbrana kandidata navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku posreduje Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha, tel.: 01 / 475 00 12.

 

Številka: 0202 - 7 / 2018 - 271 - NO
Datum: 26.04.2018

Natisni: