Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obvestilo o izboru


Varuh človekovih pravic RS obvešča, da je bil v izvedenem enostavnem postopku zbiranja ponudb št. 0408-74/2016 z dne 11.10.2016 skladno s Pravilnikom o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, za izdelavo prve faze evalvacije pilotnega projekta Zagovornik – glas otroka, kot edini ponudnik izbran Inštitut RS za socialno varstvo, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Pilotni projekt izvaja Varuh človekovih pravic v partnerskem sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2006.

Natisni: