Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obisk policijskih postaj Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah

Člana Državnega preventivnega mehanizma Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Katarina Vučko sta 18. 3. 2021 opravila nenapovedan obisk policijskih postaj Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah. O obisku bo izdelano poročilo.

Natisni: