Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obisk policijskih postaj Črnomelj in Metlika

Člani Državnega preventivnega mehanizma Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC Urša Regvar so 11. 3. 2021 opravili nenapovedan obisk policijskih postaj Črnomelj in Metlika. O obisku bo izdelano poročilo.

Natisni: