Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnik Dolčič opozoril na figo v žepu pri sprejemanju mednarodnih dokumentov


Namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v sredo, 11. 11. 2015, v Državnem zboru udeležil konference ob Evropskem dnevu proti spolni zlorabi otrok. V svojem prispevku je na kratko predstavil projekt Zagovornik – glas otroka, saj zagovorniki lahko pomagajo in so že številnim otrokom, ki so bili žrtve kaznivega dejanja spolne nedotakljivosti.

Posebej pa je opozoril še na problem, ki ga Varuh opisuje v vseh zadnjih letnih poročilih varuh človekovih pravic, to je sprejem mednarodnih dokumentov.

Poudaril je, da se predstavniki pristojnih državnih organov zelo radi pohvalijo, kako hitro je  Slovenija podpisala določeno mednarodno pogodbo z namenom zagotoviti še boljšo zaščito in varstvo otrokovih pravic.

»Tudi omenjeno konvencijo smo podpisali že 25. 10. 2007, ratificirali pa smo jo leta 2013 in velja pri nas od 1.1. 2014. Dobrih 6 let je Slovenija potrebovala za prilagoditev svoje zakonodaje določbam konvencije, pa še pri tem izrazila določene pridržke. Za državo je tako dolg rok morda sprejemljiv, za posameznika, ki mu je konvencija namenjena, pa je nerazumljiv,« je opozoril namestnik Dolčič.

Izrazil je bojazen, da se bo podobna zgodba odvila tudi v postopku ratifikacije tretjega izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ga je Slovenija podpisala že 28. 2. 2012, pa šele sedaj poteka analiza, kaj bi njegova uveljavitev zahtevala v praksi.

»Takšno ravnanje je neresno in kaže, da smo protokol podpisali s figo v žepu ali pa zgolj zaradi ustvarjanja vtisa, da Slovenija zgledno skrbi za varstvo otrokovih pravic. Namesto, da bi vsi, ki lahko kakorkoli pomagamo pri razreševanju morebitnih odprtih vprašanj, stopili skupaj z enotnim ciljem, da zagotovimo še višjo raven varstva otrokovih pravic, pa kot Varuh človekovih pravic naletimo na nerazumljive ovire, češ da je gradivo še v delovni fazi, da je interno, da še ni usklajeno itd. Kot da bi nekateri želeli, da se že sprejete obveznosti ne bi spoštovale ...« je še dodal namestnik Dolčič.

Spolne zlorabe so po besedah ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak globalni problem velikih razsežnosti. Po raziskavah je že vsak peti evropski otrok žrtev spolnega nasilja. Slovenija pa letno beleži približno 200 primerov kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, je dejala.

Po njenih besedah ne zadostuje le ozaveščanje o problematiki, ampak so potrebni učinkovit kazensko-pravni postopek, dobro in povezovalno delovanje pristojnih institucij in ustrezna zakonodaja. Na ministrstvu že pripravljajo novelo zakona o preprečevanju nasilja v družini, po kateri bodo žrtve, še posebej otroci, bolj zaščitene, postopki pa bolj jasni in učinkoviti.


Natisni: