Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na posvetovanju strokovnjakov s področja prekrškov

Na dogodku so bile obravnavane izbrane teme s področja prekrškov (evropski preiskovalni nalog, začasne odredbe v postopku pred Ustavnim sodiščem v prekrškovnih zadevah in posebne določbe za prekrške, storjene z motornimi vozili, registriranimi v drugih državah članicah Evropske unije).


Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Andreja Srebotnik sta se v Portorožu 14. in 15. maja udeležila 14. Dnevov prekrškovnega prava, osrednjega strokovnega posvetovanja pravnikov in drugih strokovnjakov s področja prekrškov.

Na dogodku so bile obravnavane izbrane teme s področja prekrškov (evropski preiskovalni nalog, začasne odredbe v postopku pred Ustavnim sodiščem v prekrškovnih zadevah in posebne določbe za prekrške, storjene z motornimi vozili, registriranimi v drugih državah članicah Evropske unije).

Posebej zanimiva je bila za udeležence posvetovanja sekcija, ki je obravnavala sodobne standarde prekrškovnih postopkov (uporabo dokazov iz drugih postopkov, višanje standardov prekrškovnih postopkov in prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari) ter problematiko alkohola kot velikega dejavnika tveganja v cestnem prometu. To velja tudi za  predstavitev problematike odgovornosti lastnika vozila po 8. členu ZPrCP in drugih izzivov hitrega postopka o prekršku, vključno z digitalno forenziko v policiji. Omenjeni prispevek o odgovornosti lastnika vozila je kritično predstavil trenutno normativno ureditev in njeno izvajanje v praksi, kar v določenih delih ugotavlja tudi Varuh.

Posvet se je zaključil s predavanjem, ki je udeležence spodbudilo k premisleku o odzivih v napetih situacijah, o možnosti večjega nadzora nad dogajanjem ter o ublažitvi stresa in slabe volje.

Natisni: