Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ministrica za obrambo in varuhinja na delovnem srečanju o aktualnih zadevah v obrambnem resorju

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v petek, 17. 3. 2017, s sodelavkami in sodelavci na delovnem obisku na Ministrstvu za obrambo sprejela varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer s sodelavcem in sodelavkami.

Varuhinji se je zahvalila za pripombe, ki so jih pri Varuhu pripravili v zvezi s predlogoma ključnih zakonov na področju obrambe, tj. zakona o obrambi in zakona o službi v Slovenski vojski, in predstavila stališče ministrstva v zvezi z njimi. Mnenje varuhinje je za Ministrstvo za obrambo pomembno prispevalo k iskanju ustreznejših rešitev, trenutno potekajo še zadnja usklajevanja z drugimi resorji. Ministrica pričakuje, da bosta zakona aprila obravnavana na vladi.

Pomembna tema pogovorov so bile pravice zaposlenih v obrambnem resorju, pri čemer je ministrica Andreja Katič varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer predstavila dialog s sindikati, urejanje delovnopravnega in socialnega statusa zaposlenih, vojaško izobraževanje in usposabljanje ter vidik spola, čemur na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski namenjamo velik poudarek, še posebej v postopkih priprave pripadnic in pripadnikov na dolžnosti v mednarodnih operacijah in misijah. Ministrica je varuhinji predstavila tudi vlogo Slovenske vojske ob množičnem prihodu migrantov in beguncev, še posebno z vidika omogočanja izvedbe humanitarne pomoči. 

Ministrica za obrambo in varuhinja sta se strinjali, da so redna medsebojna srečanja zelo koristna in konstruktivna, saj lahko pripomorejo k sprotni obravnavi problemov na področju spoštovanja človekovih pravic in hitrejši odpravi morebitnih kršitev. Varuhinja in ministrica za obrambo sta se nazadnje s svojimi sodelavci srečali pred natanko enim letom.

Natisni: