Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Lahko berljiva Ustava RS kot pripomoček vključevanja

Varuh človekovih pravic pozdravlja večletno delo študentov Pedagoške fakultete, Zveze Sožitje in invalidskega podjetja Želva, ki so Ustavo RS, priredili v lahko berljivo obliko. Najpomembnejši pravni dokument v državi je tako dostopen tudi bralkam in bralcem, ki težje berejo oziroma težje razumejo prebrano.

Varuh se zavzema, da je vsem prebivalkam in prebivalcem omogočen dostop do informacij v njim razumljivi obliki. Ob tem opozarja, da Konvencija o pravicah invalidov, katere država pogodbenica je tudi Slovenija, državo zavezuje k zagotavljanju informacij v oblikah, ki so dostopne in razumljive invalidom, torej tudi v obliki lahkega branja, ki je namenjena predvsem osebam s težavami v duševnem razvoju.

Ustava RS v lahkem branju je dostopna tudi na spletni strani Varuha človekovih pravic. S klikom na to povezavo, jo lahko prebirate.

 

 

Natisni: