Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Konstruktivno s civilno družbo, ki se ukvarja tudi z nudenjem pomoči žrtvam kaznivih dejanj

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je nevladne organizacije, ki se ukvarjajo tudi z nudenjem pomoči žrtvam kaznivih dejanj povabil na delovno srečanje. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, namestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih in svetovalka varuha Andreja Srebotnik so tako v sredo, 10. 6. 2015, sprejeli predstavnike šestih nevladnih organizacij z omenjenega področja, in sicer: Belega obroča Slovenije, Združenja proti spolnem zlorabljanju, Društva SOS telefon, Sekcije varnih hiš, Pravno informacijskega centra in Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Pogovor je tekel predvsem o perečih problemih, s katerimi se srečujejo žrtve kaznivih dejanj nasilništva, nasilja v družini ter spolnih deliktov. Ti problemi so toliko večji, če so žrtve tujci ali otroci oziroma mladoletniki.

Skupne ugotovitve: potrebno je več medresorskega sodelovanja pristojnih ministrstev oziroma državnih organov ter ostalih deležnikov in priprava izvedbenih protokolov, kot tudi več sistemskega izobraževanja in specializacije ob učinkovitem nadzoru (policija, državno tožilstvo, odvetništvo, sodišče, izvedenstvo). Razviti bi bilo treba projekte pomoči žrtvam kaznivih dejanj. Prav tako je potrebno osveščati žrtve, da dejanja prijavijo in jih vzpodbujati, da izkoristijo obstoječe možnosti za pospešitev postopkov, ki so po opozorilih sogovornikov iz nevladnih organizacij na tem področju še vedno (pre)dolgotrajni. NVO si želijo tudi več posluha zakonodajalca ob sprejemanju zakonov oziroma njihovih sprememb s tega področja za pripombe, ki jih dajejo NVO na predlagane osnutke zakonov v smeri krepitve položaja žrtve kaznivih dejanj.

Srečanje se je zaključilo z dogovorom nadaljnjega sodelovanja med samimi NVO s tega področja ter Varuhom. Odprto problematiko tega področja bo Varuh sicer obravnaval ob nadaljnjem izvajanju svojih nalog in pooblastil.

Natisni: