Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javni natečaj za delovno mesto Strokovni sodelavec Centra za človekove pravice

Varuh človekovih pravic RS objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta Strokovni sodelavec Centra za človekove pravice.

Kandidati naj vložijo prijavo v pisni obliki na priloženi vlogi, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za prosto delovno mesto Strokovni sodelavec Centra za človekove pravice« na naslov Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, Ljublja-na.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vlaganje prijav na javni natečaj je 15 dni od zadnje objave, to je do vključno 17. 10. 2018.

Razpisni pogoji

Vloga za zaposlitev

Natisni: