Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izsledki evalvacije projekta Zagovornik - glas otroka pritrjujejo formalni ureditvi zagovorništva

Varuh človekovih pravic RS že od leta 2007 izvaja pilotni projekt Zagovornik – glas otroka v partnerstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne, zadeve in enke možnosti (MDDSZEM).

Varuh že nekaj let opozarja, da bi moralo zagovorništvo otrok dobiti tudi normativno podlago. Poslanci državnega zbora so ob obravnavi posebnega poročila o zagovorništvu maja 2013 podprli predlog Varuha, da Vlada pripravi poseben zakon, ki bo zagovorništvo otrok institucionaliziral v samostojni in neodvisni pravni osebi, ki bo zagovarjala enake storitve vsem otrokom v Sloveniji, ne glede na kraj njihovega bivanja.  

Rešitev, da bo omenjeni cilj končno dosežen, se nakazuje v spremembi Zakona o Varuhu, ki je trenutno v javni razpravi. Temelj za umestitev pa bo tudi evalvacija projekta, ki se je na povabilo Varuha začela izvajati leta 2016 in jo je opravil Inštitut RS za socialno varstvo.

Evalvacija je bila predstavljena 8. 5. 2017 in jo objavljamo v celoti. Tukaj pa lahko preberete tudi krajši povzetek.

Evalvacija med drugim ugotavlja, da je formalna ureditev zagovorništva nujna, saj bi vsem otrokom, ki bi potrebovali zagovornika, omogočili dostop do njega, odpravili pa bi tudi t. i. samovoljno odločitev akterjev (staršev, CSD, sodišč), ki lahko predstavljajo oviro otrokom pri izražanju in upoštevanju njihovega glasu.


Natisni: