Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM v Centru starejših Črnuče pohvalil uresničitev vseh dosedanjih priporočil

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, Sonja Božič Testen, svetovalca Varuha, in predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič so 9. 9. 2021 opravili nenapovedan kontrolni obisk Centra starejših Črnuče (DEOS).

Pozorni so bili na uresničitev priporočil, podanih ob prejšnjem rednem obisku leta 2016. Posvetili so se tudi nazoru vseh drugih elementov, ki so pomembni za dobro bivanje in oskrbo stanovalcev na varovanem oddelku.

Ugotovili so, da je bila večina priporočil že uresničenih in vodstvu doma izrekli pohvalo. Varovani oddelek, na katerem se nahaja 12 stanovalcev z vodilno diagnozo demenca je prijetno urejen, z izhodom na velike ograjene zunanje površine, ki omogočajo varen samostojen izhod na sveži zrak. Vodstvo doma so opozorili le na nekaj manjših pomanjkljivosti, za katere, so prepričani, bo poskrbljeno, kot so bila zgledno uresničena priporočila iz leta 2016.

Natisni: