Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DPM spremljal odstranitev treh tujcev

V okviru izvajanja nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (DPM) je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) 11. aprila 2020 opravil spremljanje odstranitve treh tujcev iz Centra za tujce v Postojni do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Tujci so pred tem prestali kazen zapora, vendar jim je je bila s strani sodišča izrečena tudi stranska kazen izgona iz države, zaradi česar so bili odstranjeni iz naše države. Spremljanje odstranitve tujcev sta opravila Ivan Šelih, namestnik varuha in Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha.

O spremljanju aktivnosti policije pri poteku odstranitve tujcev z namenom zagotovitve zunanjega neodvisnega spremljanja teh aktivnosti, vključno z oblikovanjem priporočil, bo izdelano poročilo in bo poslano v obravnavo Ministrstvu za notranje zadeve.

Natisni: