Varuh človekovih pravic

DPM prvič obiskal Krizni center za mlade Ljubljana

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 4. in 6. avgusta 2020 izvedel obisk Kriznega centra za mlade Ljubljana. Obisk sta opravili predstavnica Varuha človekovih pravic Ana Polutnik in predstavnica nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije Lili Jazbec.

To je bil prvi obisk Kriznega centra za mlade nasploh. Po uveljavitvi Družinskega zakonika lahko namreč sodišča oziroma centri za socialno delo otroka zaradi varstva njegove koristi z odločbo začasno odvzamejo staršem in ga namestijo tudi v krizni center. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je pristojno za krizne centre je potrdilo, da sodijo krizni centri za mlade v primeru takšnih namestitev med kraje po 4. členu Opcijskega protokola, kjer državni preventivni mehanizem izvršuje svoja pooblastila.

Članici DPM-ja sta se seznanili z delovanjem kriznega centra, se pogovorili z zaposlenimi in varovanci ter si ogledali prostore.

O obisku bo pripravljeno poročilo.


Natisni: