Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM prvič naletel na težavo pri vstopu do obiskane enote Vojaške policije

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) vodja Ivan Šelih, namestnik Varuha,  svetovalec Varuha Robert Gačnik, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC Urša Regvar so 24. 7. 2020 opravili redni nenapovedani obisk Vojaške policije na območje Vojašnice Edvarda Peperka.

Prvič, odkar opravljamo DPM obiske (od leta 2008), smo se soočili s težavo glede samega vstopa v obiskano institucijo, saj nam je bil do prostorov za pridržanje, ki so namenjeni za morebitna pridržanja vojaških oseb omogočen, šele po pol ure, ko smo opozorili, da bomo od obiska odstopili.

Kot običajno bo o obisku pripravljeno poročilo, v katerem bomo na opisano težavo pri vstopu do obiskane enote Vojaške policije posebej opozorili, hkrati pa tudi na druge pomanjkljivosti, ki smo jih ugotovili ob našem obisku.

Natisni: