Varuh človekovih pravic

DPM opravil obisk doma starejših občanov Pegazov dom Rogaška Slatina

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Marija Krušič sta 29. 7. 2020 opravila nenapovedan kontrolni obisk Pegazovega doma Rogaška Slatina (Dom).

Kontrolni obisk v tem domu starejših, ki ga je DPM zadnjič obiskal leta 2019, je bil namenjen ugotavljanju uresničevanja priporočil, podanih ob prejšnjem obisku. Predstavnika DPM sta z zadovoljstvom ugotovila, da je bila večina priporočil (že) uresničenih, nekaj pa jih na uresničitev še čaka - med njimi naj izpostavimo vprašanje značaja dveh oddelkov za osebe z demenco in s tem povezanim pridobivanjem pravne podlage za zadržanje. Ugotovitve obiska bodo vsebovane v poročilu o obisku.

Natisni: