Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM opravil nenapovedan redni obisk UKC Maribor, Oddelka za psihiatrijo

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalci Varuha mag. Jure Markič, Ana Polutnik in Robert Gačnik, spec. so skupaj s predstavnikom (pogodbene) nevladne organizacije Pravo za VSE, Davidom Borliničem Gačnikom dne 10. 2. 2021 opravili nenapovedan redni obisk UKC Maribor, Oddelka za psihiatrijo, Enote za forenzično psihiatrijo.

Obisk je bil opravljen v času epidemije COVID-19, zato so udeleženci obiska upoštevali vse potrebne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja virusa SARS-CoV-2 (testiranje, zaščitna oprema, vzdrževanje medsebojne razdalje). Poudarek tokratnega obiska je bil na spremembah v Enoti za forenzično psihiatrijo od zadnjih obiskov DPM (redni obisk leta 2014 in kontrolna obiska v letih 2016 in 2017), ki bi kazale na spoštovanje takrat podanih priporočil in splošnem izboljšanju stanja na tej (trenutno) edini tovrstni ustanovi v Sloveniji.

Ob obisku so ugotovili, da enoto še vedno pesti tako prostorska kot kadrovska stiska, ravno tako pa tudi, da kar nekaj priporočil, ki sta jih v preteklosti ob svojih obiskih podala Evropski odbor za preprečevanje mučenja (CPT) in DPM še ni bilo uresničenih. Naknadno bo Enoto za forenzično psihiatrijo obiskal tudi izvedenec, dr. Peter Pregelj. Na ugotovljene pomanjkljivosti bodo s priporočili za izboljšanje stanja opozorili v poročilu o obisku.

Natisni: