Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM opravil nenapovedan obisk policijskih postaj Škofja Loka, Kranj in Tržič

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Katarina Vučko sta 5. 8. 2020 opravila nenapovedan obisk Policijske postaje Škofja Loka, Kranj in Tržič.

Natisni: