Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM opravil nenapovedan kontrolni obisk Centra starejših Medvode

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha ter Marija Milavec Kapun, predstavnica nevladne organizacije ZDUS sta 20. 7. 2021 opravila nenapovedan kontrolni obisk Centra starejših Medvode (Center). Ob svojem tokratnem obisku sta bila predstavnika DPM pozorna na vse elemente, ki so pomembni za dobro bivanje stanovalcev na varovanem oddelku obiskanega zasebnega zavoda (DEOS). Ob tem sta se seznanila s težavami, s katerimi se Center srečuje na varovanem oddelku zaradi stanovalca z duševno motnjo, ki je mlajši, močan in bi bil zaradi občasno povečane agresije, posledice bolezenskega stanja lahko celo nevaren ostalim stanovalcem ter tudi zaposlenim. Predstavnika DPM sta ob tem opozorila na že večkrat izraženo stališče ob obiskih posebnih socialnovarstvenih zavodov, da sobivanje stanovalcev z demenco in stanovalcev z (drugo) duševno motnjo ali motnjo v duševnem razvoju velikokrat ni dobra rešitev, saj predvsem prve spravlja v stisko, lahko pa povzroči tudi povečano agresijo na eni ali drugi strani. Ob samem obisku varovanega oddelka sta predstavnika DPM opozorila na nekaj pomanjkljivosti, še posebej je treba izpostaviti povsem zanemarjeno veliko teraso tega oddelka, ki bi ob ustrezni ureditvi (kar je bilo tudi eno od priporočil obiska leta 2016) lahko predstavljala odlično možnost za samostojne izhode stanovalcev na sveži zrak. DPM bo o svojih ugotovitvah pripravil poročilo, ki bo vsebovalo ugotovitve o uresničitvi priporočil, danih ob obisku leta 2016.

Natisni: