Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal policijski postaji na Ravnah na Koroškem in v Velenju

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 28. 6. 2023 opravil redni nenapovedan obisk Policijskih postaj (PP) Ravne na Koroškem in Velenje. Člana DPM sta se pogovorila z vodstvom obiskanih PP, opravila pregled prostorov in pregledala nekaj naključno izbranih posameznih primerov pridržanj. 

Na PP Ravne na Koroškem sta podala štiri priporočila, od katerih so bila tri sprejeta in že uresničena, eno pa je bilo sprejeto, vendar še ne v celoti uresničeno, saj je za uresničitev potrebnega nekaj več časa.

DPM je kot pozitivno ocenil, da sta bili od prejšnjega obiska uresničeni dve priporočili, in sicer so označili vrata v prostor, ki se uporablja za zaslišanje, z napisom Soba za zaslišanje in namestili nalepko, da je prostor video nadzorovan. Pri pregledu naključno izbranega primera pridržanja je bilo tudi ugotovljeno, da je bil varnostni pregled osebe izveden skladno z določili sedmega odstavka 51. člena ZNPPol, kot je DPM predlagal nazadnje.

DPM je tokrat priporočil naj vodstvo PP policiste opozori na pravilno vnašanje popravkov v uradne dokumente, potrebne za izvedbo pridržanja. MNZ je sporočilo, da je vodstvo PP policiste na to že opozorilo.

Na PP Velenje pa sta člana DPM podala pet priporočil, od katerih sta bili dve sprejeti in že uresničeni, dve sta bili sprejeti, vendar še ne v celoti uresničeni, saj je za njuno uresničitev potrebnega nekaj več časa, eno priporočilo pa ni bilo sprejeto.

DPM je kot pozitivno ocenil, da so bila od prejšnjega obiska na tej PP uresničena tri priporočila. V knjigi pripomb in pohval je bilo tokrat ustrezno označeno, da se ta uporablja od 1. 1. 2021 dalje. Vodna armatura v umivalniku je bila ustrezno pritrjena, ob tokratnem obisku v prostoru za sprejem oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, pa ni bilo zaznati vonja po fekalijah.

DPM je tudi na tej PP podal priporočilo o pravilnem vnašanju podatkov v za to predvidene obrazce in opozoril na posebno pazljivost pri morebitnem kopiranju podatkov iz predhodno uporabljenih obrazcev. MNZ je sporočilo, da so bili policisti s strani vodstva na to opozorjeni.

Več podrobnosti v zvezi s priporočili DPM-ja in odzivi nanje so razvidni iz preglednice.

Natisni: