Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal Krizni center za otroke Palček Maribor

Vhod v krizni center za otroke Palček v Mariboru

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 25. 8. 2023 obiskal Krizni center za otroke Palček Maribor (KCO Palček). Gre za organizacijsko enoto Centra za socialno delo Maribor (CSD Maribor), ki deluje od 17. 3. 2023, namenjen pa je otrokom v starosti do šest let, ki jih je treba zaradi njihove varnosti oziroma zaščite njihovih koristi umakniti iz družinskega okolja.

Do odprtja KCO Palček je bil edini krizni center za najmlajše otroke v Sloveniji Krizni center za otroke Palčica (KCO Palčica) v Grosupljem. Ob obisku KCO Palčica 6. 9. 2022 je DPM ugotovil, da je bil krizni center večinoma polno zaseden ali celo prezaseden, čas namestitev pa se je daljšal, zato je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) priporočil, da preuči potrebo po ustanovitvi (vsaj) še enega kriznega centra za otroke do šest let v Sloveniji in da nato morebitni krizni center za otroke tudi čim prej ustanovi. DPM je zato odprtje KCO Palček, ki sprejema predvsem otroke z območij Pomurja, Koroške in Štajerske, z zadovoljstvom pozdravil.

Ob obisku sta se člana DPM z vodjo kriznega centra in drugimi zaposlenimi pogovorila o delovanju kriznega centra ter težavah in izzivih, s katerimi se vsakodnevno soočajo pri delu z otroki.

Podobno kot ob obiskih drugih kriznih centrov za otroke (in mladostnike) je DPM tudi ob obisku KCO Palček ugotovil, da dolgotrajno bivanje otrok v kriznem centru pogosto ni v njihovo korist. MDDSZ je zato priporočil, da skupaj z drugimi pristojnimi organi po potrebi sprejme (še dodatne) ukrepe, ki bodo preprečili dolgotrajne namestitve otrok (in mladostnikov) v kriznih centrih za otroke (in mladostnike) oziroma da DPM seznani s konkretnimi ukrepi, ki jih je v ta namen že sprejelo oziroma tistimi, ki jih še namerava sprejeti. MDDSZ je priporočil tudi, da v sodelovanju s CSD Maribor oziroma drugimi pristojnimi organi poišče rešitev za morebitno potrebo po zagotavljanju (osnovnošolskega) izobraževanja za otroke, nameščene v KCO Palček. Ministrstvo je obe priporočili sprejelo.

Člana DPM sta si v KCO Palček ogledala tudi bivalne prostore in opremo ter ugotovila, da so pogoji za bivanje, obravnavo otrok in delo dobri. Seznanila sta se, da se zaposleni soočajo z zahtevnim delom, da pa je za otroke, ki so nameščeni v krizni center, zelo dobro poskrbljeno.

DPM je z namenom izboljšanja bivalnih pogojev in obravnave otrok CSD Maribor podal pet priporočil. Tudi CSD Maribor je vsa priporočila sprejel. Več podrobnosti v zvezi s priporočili DPM in odzivi nanje je razvidnih iz preglednice.

Natisni: