Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal Krizni center za mlade Kresnička v Radovljici

Predstavnici državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalka Varuha Ana Polutnik in Katja Piršič, predstavnica nevladne organizacije SKUP – Skupnost privatnih zavodov, sta 31. marca 2021 obiskali Krizni center za mlade Kresnička v Radovljici.

Seznanili sta se z delovanjem kriznega centra, s težavami in izzivi, s katerimi se soočajo in dosežki pri obravnavi otrok in mladostnikov, pa tudi z delovanjem in organizacijo kriznega centra v obdobju epidemije. V tem obdobju opažajo upad števila otrok in mladostnikov v kriznem centru. Menijo, da je to tudi posledica šolanja na daljavo, saj zaposleni v šoli, sedaj težje zaznajo težave pri otrocih in mladostnikih, ki bi terjale obvestilo centru za socialno delo in kasneje nastanitev v krizni center.

Predstavnici DPM sta si ogledali tudi prostore kriznega centra in ugotovili, da so bivalni pogoji za otroke in mladostnike zelo dobri. Že ob samem obisku sta opozorili na nekaj manjših pomanjkljivosti, na katere bo opozorjeno tudi v poročilu o obisku.

Natisni: