Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DPM o obravnavi zaprtih oseb, odvisnih od psihoaktivnih snovi

V okviru vodenja zdravstvene sekcije mreže SEE NPM Network, je državni preventivni mehanizem (DPM) Srbije 22. decembra 2020 organiziral spletno srečanje članov mreže na temo obravnave zaprtih oseb, odvisnih od psihoaktivnih snovi v zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ).

Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj in krepitvi sposobnosti DPM-ov pri spremljanju zdravljenja oziroma obravnave oseb, zasvojenih s psihoaktivnimi snovmi, kot posebej ranljive kategorije oseb, ki jim je odvzeta prostost. Ugotovitve iz opravljenih tematskih obiskih je predstavil DPM Srbije in drugi predstavniki zaporskega sistema Srbije, o situaciji v Sloveniji pa spregovoril tudi namestnik Šelih in podrobneje član DPM Slovenije Robert Gačnik, spec., tudi glede ureditve oziroma zagotavljanja zdravstvene oskrbe v ZPKZ iz javne zdravstvene mreže kot primera dobre prakse.

Natisni: