Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM nenapovedano v kontrolo enote posebnega socialno varstvenega zavoda Lukavci v Veržeju

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in Lili Jazbec, predstavnica nevladne organizacije ZDUS sta 31. 3. 2021 opravila nenapovedan kontrolni obisk posebnega socialno varstvenega zavoda Dom Lukavci, Enote Veržej. Ob tokratnem obisku sta preverjala predvsem uresničitev priporočil, ki jih je DPM podal ob rednem obisku leta 2020 in ugotovila, da je bila večina priporočil že uresničenih, kar sta med obiskom posebej pohvalila.

DPM izpostavlja, da so v enoti začeli z zunanjo zasaditvijo, ki bo stanovalcem omogočila še bolj prijetno bivanje na zunanjem zraku. K temu nedvomno pripomorejo tudi številni ležalniki in novo urejena nadstreška. Prav tako pozitiven je lično urejen seznam aktivnosti stanovalcev, ki jih tako slikovno kot opisno seznanja s predvidenimi aktivnostmi in na takšen način posredno k njim tudi vabi. DPM pohvalno ocenjuje tudi zgledno vzpostavljene in vodene evidence o klicih stanovalcev, pregledih nabiralnika za pritožbe, pohvale in pobude ter drugih.

Čeprav je DPM obiskal enoto v Veržeju, pa je posebej zaskrbljujoč podatek, ki smo ga ob obisku pridobili o razmerah v varovanih oddelkih enote v Lukavcih, kjer je na enem varovanem oddelku s kapaciteto 12 mest trenutno nameščenih kar 20 stanovalcev, prezaseden je tudi drugi varovani oddelek (en stanovalec je nameščen v sobo, ki je sicer namenjena izvajanju posebnih varovalnih ukrepov).

Natisni: