Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Detektivska dejavnost tudi pod drobnogledom Varuha iz vidika varstva človekovih pravic

Namestnik varuha človekovih pravic Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se 8. in 9. junija 2022 v Laškem udeležila 23. Dnevov varstvoslovja, osrednje znanstveno-strokovne konference s področja varnosti v državi.

V okviru tega dogodka je v sklopu 4. Slovenskih dnevov detektivske dejavnosti potekalo tudi obdobno izobraževanje Detektivske zbornice Republike Slovenije (DeZRS). Udeleženke in udeležence tega dogodka je pozdravil tudi namestnik varuha človekovih pravic Ivan Šelih. "Detektivke in detektivi lahko pri opravljanju svoje dejavnosti občutno posegajo v človekove pravice in svoboščine, zato je področje detektivske dejavnosti predmet zanimanja tudi Varuha. Varuh sicer nima neposrednega pooblastila za nadzor nad delom detektivov, saj ti niso organ do katerih ima pooblastila. Nadzor lahko opravlja le posredno, preko nadzora nad ravnanjem pristojnih organov, ki na primer opravljajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-1) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi," je med drugim povedal.

Poudaril je še, da se instiucija Varuha vseskozi zavzema za sistemsko urejenost detektivske dejavnosti, da se tudi na tem področju zagotovi dosledno spoštovanje zakonitosti, človekovih pravic in svoboščin ter načel pravne države ob poudarjenem izobraževanju, rednem usposabljanju in izpopolnjevanju detektivov in seveda z učinkovitim nadzorom. V preteklosti je Varuh posebej problematiziral problematiko povrnitve stroškov pred Častnim razsodiščem DeZRS. Zato je lani pozdravili sprejem novega Pravilnika o postopku pred Častnim razsodiščem DeZRS. Namestnik Šelih je izrazil posebno zadovoljstvo, ker so bile v postopku priprave tega pravilnika upoštevane tudi pripombe Varuha. "Spodbudna je tudi novica, da med obravnavanimi zadevami pri Varuhu v zadnjem času (letos in lani) ni bilo nobene takšne, ki bi zahtevala naše ukrepanje zaradi izvedenih upravičenj detektivov," je še dejal Ivan Šelih, namestnik varuha.

Svoj pozdravni nagovor je zaključil s prepričanjem, da bo bodo tudi letošnje razprave o aktualnih vprašanjih in izzivih na različnih področjih zagotavljanja varnosti, tako tudi opravljanja detektivske dejavnosti,  koristne tudi za delo in razvoj detektivske stroke, ki mora temeljiti na spoštovanju človekovih pravic.

Natisni: