Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Delavcem Peka naj država zagotovi hitro in usklajeno uveljavljanje pravic

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, namestnica mag. Kornelija Marzel ter svetovalka Varuha Liljana Jazbec so se 5.2.2016, na pobudo varuhinje, v prostorih občine Tržič srečale s predstavniki delavcev Peka Tržič (v stečaju), predstavniki lokalne oblasti, institucij države in humanitarnih organizacij. Tema pogovora je bilo varstvo pravic zaposlenih in njihovih družin ob stečaju Peka. Vabilu se je odzval tudi župan občine Tržič, mag. Borut Sajovic, ki je bil tudi gostitelj dogodka.

Vabilu so se odzvali vodilni s Centra za socialno delo Tržič, Zavoda RS za zaposlovanje (OE Tržič), Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS, Karitasa in območne enote Rrdečega križa. Na pogovoru so predstavniki delavcev Peka Tržič prisotnim predstavili trenutno situacijo, ki je za ljudi, ki so čez noč ostali brez dela, že tri mesece pred tem pa tudi brez plač, zelo žalostna.

Varuhinja je opozorila, da je potrebno strniti krog sodelovanja, da bodo aktivnosti za zagotovitev pomoči in uveljavljanje vseh pravic, ki jim pripadajo, nemoteno tekle.

Na pogovoru so sodelujoči izpostavili vprašanja, kako čim hitreje izvesti postopke v zvezi s takojšnjo pomočjo odpuščenim delavcem Peka. Skrb za dostojno in hitro obravnavo mora biti vodilo vsem pristojnim lokalnim in državnim organom, ki v teh postopkih odločajo. Delavci so ob tej priliki varuhinjo seznanili z okoliščinami, ki so povzročile stečaj ter jo zaprosili za posredovanje pri županih drugih občin, od koder tudi prihajajo odpuščeni delavci, da bi jim nudili oblike pomoči, kakor jo je delavcem ponudil tržiški župan. Istočasno so izrazili skrb glede vodenja stečajnega postopka in upanje, da bi se na "pogorišču" tovarne razvila nova proizvodnja.

Srečanje so zaključili z obljubo župana Tržiča, da bo sindikatu Peka zagotovil brezplačne prostore za postopke svetovanja odpuščenim delavcem. Varuhinja je zagotovila, da se bo pri pristojnih državnih organih zavzela za hitrejšo obravnavo vseh njihovih vlog in uveljavljanja pravic. O morebitnih novih priložnosti za nadaljni razvoj bogate dediščine čevljarske industrije, ki sega v leto 1903, se bo pogovorila s predsednikom vlade ter o vsem seznanila tudi predsednika republike.

Natisni: