Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Člana DPM obiskala Dom starejših občanov Tezno v Mariboru

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in Maša Bastarda, predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija, sta 4. 3. 2021 opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma starejših občanov Tezno, Maribor.

Ob tokratnem obisku sta preverjala predvsem uresničitev priporočil, ki jih je DPM podal ob rednem obisku pred dobrim letom dni (10. 2. 2020) in ugotovila, da je bilo nekaj priporočil že uresničenih, nekaj pa jih na uresničitev še čaka. Med slednjimi je nedvomno posebej pomembno priporočilo, ki se nanaša na pridobitev pravne podlage za zadržanje stanovalcev na varovanem oddelku Doma starejših občanov Tezno.

Ugotovila sta, da so bivanjske razmere stanovalcev dobre, z izgradnjo zimskega vrta se je povečala površina skupnih prostorov. S prenovo oddelka v prihodnosti bo ta razdeljen v dve gospodinjski enoti, utesnjene troposteljne sobe pa bodo po prenovi eno in dvoposteljne, kar smo že ob samem obisku posebej pohvalili.

Natisni: