Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Bo država odrezala invalide?

Deklica z Downovim sindromom

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je bil seznanjen s problematiko  ogrožanja obstoja delovanja varstveno-delovnih centrov (VDC), ki so bili s finančnimi izhodišči za leto 2024 seznanjeni o znižanju proračunskega financiranja za več kot 80 odstotkov. Nad odločitvijo vlade oziroma ministrstva za solidarno prihodnost je ogorčen, saj na ta način majeta temelje socialne države. Še več, gre za neposredno kršitev Ustave Republike Slovenije, Konvencije o pravicah invalidov in zakonodajnega okvira Republike Slovenije, katerega poslanstvo uresničujejo VDC-ji. »Hkrati je to namero mogoče razumeti tudi kot izraz popolnega nespoštovanja invalidov in drugih ranljivih skupin,« še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina

Znatno znižanje proračunskega financiranja materiala in storitev za tekoče izvajanje redne zakonsko opredeljene dejavnosti po mnenju Varuha predstavlja kršitev ustavne pravice iz 52. člena Ustave Republike Slovenije. S tem ukrepom bi država najranljivejše prikrajšala do storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, kar je prva in temeljna storitev VDC-jev. Gre za neskladnost s 17. členom Zakona o socialnem varstvu, ki predstavlja organizirano obliko varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki jim v skladu z njihovimi sposobnostmi, daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanje koristnega in njihovim zmožnostim primernega dela.

Po mnenju Varuha žal Slovenija, ki je bila še nedavno prepoznana kot ena naprednejših držav pri zagotavljanju storitev socialne države, s takšnimi potezami oziroma odločitvami drastično stopa v smer, ki prinaša bistveno razsežnejše posledice, kot se morda zdi v tem trenutku. »Dolgotrajna oskrba brez vizije, ki ne predvideva niti nujno potrebnih različnih oblik pomoči najranljivejšim skupinam, ob hkratni neposredni težnji po drastičnem zmanjševanju obsega osebne asistence daje jasen signal, da smo se nekje na poti izgubili. Zakon o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami je obtičal. Novosti, ki jih prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi nimajo osnovnih (finančnih) predispozicij, da se pričnejo učinkovito izvajati. Tudi Zakon o osebni asistenci, ki je trenutno v obravnavi, žal gradi na sistemu nezaupanja in pozablja, da je njegov namen uresničevanje zavez, ki smo jih dali za polno in učinkovito integracijo invalidov v družbo,« našteva varuh Peter Svetina. Z zaskrbljenostjo opozarja še na prezasedenost osnovnih šol s prilagojenim programom, na čakalne vrste za vstop v VDC-je in na pomanjkanje ustreznih prostorov ter na alarmantno in neobvladljivo podhranjenost števila ustreznih strokovnih, socialnih in zdravstvenih delavcev, kar po njegovem mnenju kaže na nevarnost razpada sistema. »Sistema, ki daje varnost vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ne le tistim, ki ta trenutek najbolj potrebujejo pomoč in obravnavo,« poudarja varuh.

Varuh je prepričan, da to ne sme biti smer, v katero se želimo razvijati kot družba, ne iz človeškega, ne iz ekonomskega in niti ne iz trajnostnega vidika. »To ni smer, ki kaže, da bo dostojanstvo slehernika spoštovano, kar pa je v ustavno varovani socialni državi nujno,« še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: