Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ali bodo načrtovani projekti ustrezno zapolnili vrzel ob ukinitvi Info točke za tujce?


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je bil s strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) seznanjen, da se bo 30. 9. 2015 ukinilo delovanje t. i. Info točke za tujce, ki se je izvajala na Zavodu RS za zaposlovanje v okviru projekta Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin.

Ocenil je, da bodo z ukinitvijo financiranja projekta tujci, migranti in prosilci za azil, ki nedvomno spadajo v posebno ranljivo skupino, ostali brez nujno potrebnega zagovorništva in svetovanja, s tem pa bi lahko bili še bolj potisnjeni na rob družbe ter na pot brezpravnega izkoriščanja v naši državi. Menil je, da bi morala država poiskati finančna sredstva za delovanje točke. Zato je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozval, da mu predstavi načrte, ki bi vsebine že vzpostavljene in delujoče Info točke za tujce ohranilo in ustrezno finančno podprlo.

Ministrstvo je Varuhu sporočilo, da je bila Info točka za migrante projekt, sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada za obdobje 2007- 2013 in se z letošnjim letom zaključuje. V  Operativnem programu 2014 - 2020 bodo vsebine nekoliko drugačne, zato nadaljevanje projekta v tej obliki in sofinanciranje iz Evropskega socialnega sklada ni mogoče. Pripravljajo več projektov, ki bodo pokrivali podobne vsebine, vendar bodo namenjeni vsem ranljivim skupinam na trgu dela, ne samo migrantom. Podprli bodo podobne vsebine, kot so jih izvajali zaposleni v okviru projekta Info točka za tujce, le da bo ciljna skupina, ki ji bo projekt namenjen, širša. Izvajalci bodo izbrani na javnem razpisu do poletja 2016, so še sporočili z ministrstva.

Varuh pozdravlja vse načrtovane projekte, ki bodo skrbeli za različne ranljive skupine, ki stopajo na trg dela ali so vanj že vključene.
Kritičen je do poznega odziva in neusklajenega ukrepanja ministrstva pri reševanju tega problema. 

Upoštevajoč načelo dobrega upravljanja še opozarja, da bi bilo smiselno zagotoviti nadaljevanje zaključenega projekta čim prej, saj bi lahko v času, ko še ne teče drug projekt, ostali brez nujno potrebnega zagovorništva in svetovanja ter bili žrtve kršenja njihovih pravic. Pri tem pa ne gre pozabiti na že pridobljena znanja in usposobljene prostovoljce, ki so bili vključeni v projekt.

Natisni: