Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vaša vprašanja

Ali moram hoditi v šolo in ali se moram učiti?

Osnovno izobraževanje je obvezno za vse otroke od 6 do 15 let. Starši oziroma skrbniki ti morajo omogočiti, da opraviš tvojo osnovnošolsko obveznost.

Po zakonu (KATEREM?) je učenec izpolnil to obvezo po devetih letih obiskovanja (JE TO PRAVI IZRAZ) šole.

Če te starši ne vpišejo v šolo, ko napolniš 6 let, ali ne skrbijo za to, da redno obiskuješ pouk, jih mora šola po Zakonu (KATEREM) prijaviti Centru za socialno delo.

Zakaj so potrebne posebne pravice za otroke?

To,da obstajajo človekove in posebej otrokove pravice še ne pomeni, da otrok ni človek v biološkem smislu, pač pa ločimo odraslega človeka od otroka glede na njegovo »odraslost«:

  • otroci lahko odgovornost sprejemate glede na svojo starost
  • odrasli imajo v primerjavi z otroci več znanja in izkušenj
  • odrasli so fozično pa tudi psihično močnejši od otrok
  • otroci zaradi vsega tega še nimate dovolj moči, da bi se lahko samo branili oziroma zaščitili. To morajo storiti odrasli.
  • otroci še ne morejo sami preskrbovati, pomeni, služiti denar za življenje
  • otroci se razvijate in imate glede na odrasle drugačne potrebe, ki jih morajo odrasli zadovoljiti.

Prav zaradi tega, ker ste otroci v primerjavi z odraslimi šibkejši, je odrasle s posebnimi dokumenti nujno opozarjati na vaše pravice.

Kaj so pravice otrok?

Pripadajo ti že samo zato, ker si otrok. So vodila za odrasle, ki so odgovorni zate, da vedo, kaj morajo početi, da bi bil/bila srečen/srečna, zdrav/zdrava in varen/varna.

Tudi ti se moraš vesti in delovati tako, da bodo tudi drugi otroci in odrasli lahko uživali svoje pravice. To je tvoja odgovornost. Tvoje pravice se končajo tam, kjer se začnejo pravice drugega.

Kaj je največji interes otroka?

Starši, učitelji, vzgojitelji, profesorji, zdravniki, policaji, novinarji, socialni delavci, državni uslužbenci in vsi ostali odrasli bi se morali pri sprejemanju odločitev, ki so pomembne tudi za otroka, vedno vprašati:

»Ali je to, kar počnem, res najboljše za otroka?«

Včasih kakšen odrasli reče: "Samo o pravicah govorite, kaj pa vaše dolžnosti?" Kaj to pomeni?

Mnogo ljudi ne razume povsem razliko med pravicami otrok in dolžnostmi.

Pravice otrok so v posebne dokumente zapisane, da bi bilo popolnoma jasno, kaj se z otroci ne sme dogajati, saj so v preteklosti otroci bili vse prevečkrat zlorabljeni.

Namen posebej in jasno zapisanih pravic je torej preprečiti zlorabe.

Pravice dobi otrok že s tem ko se rodi, ker je enak kot so vsi otroci.

Otroku pa dolžnosti niso dane v zibko. Dolžnost nastane takrat, ko otroka nekaj naučimo in se otrok zaveda smisla nekega dejanja. Do takrat pa ima otrok le pravico da se nauči dolžnosti. Od otroka ne moremo pričakovati, da bo pospravil za sabo po kosilu, če ga tega nismo naučili.

Za pravilno razumevanje razlike med neodtuljivo otrokovo (človekovo) pravico in dolžnostmi, ki smo vas jih dolžni / odgovorni naučiti odrasli, je poteben pogovor in izobraževanje.

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Zanmiv primer delitve pravic in dolžnosti smo našli na spletni strani OŠ Pesnica.

Do katere starosti smo otroci?

KOP v 1. členu pravi, da je otrok vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej.

Otroci nekatere svoje pravice uživte skladno s svojo starostjo in sposobnostmi dojemanja sveta.