Varuh človekovih pravic

Iz novinarskih konferenc

, ustvaril/-a VČP

Avtorica: Milena Ule, Dnevnik , 3. 4. 2002

"Ni problem, da policist prekorači svoja...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je na novinarski konferenci 29. januarja spregovoril o problematiki podzakonskih aktov, posebnem poročilu o...

Več
, ustvaril/-a Dnevnik


Slovenski varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je bil v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov izvoljen za enega od štirih evropskih direktorjev,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je na novinarski konferenci, 25. septembra, opozoril na nekatere nezakonite prakse pravosodnih organov pri...

Več
, ustvaril/-a VČP


Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je na novinarski konferenci, 24. julija, med drugim opozoril na nekaj primerov ignorance nekaterih državnih...

Več
, ustvaril/-a VČP

I. Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti

II. Pregled nekaterih obravnavanih primerov


  • <LINK...</font>
Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnika je Okrajno sodišče v Velenju v kazenskem postopku pod opr. št. K 276/93 obsodilo zaradi storjenega kaznivega dejanja in mu izreklo pogojno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pregled obravnavane problematike in primerov

--------------------------------------------------------------------------------

  • <LINK...</font>
Več