Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Koledar preteklih dogodkov

Leto 2020

 • 27. 5. 2020 – Varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov namestnik Miha Horvat sta se srečala z ministrico za zamejce po svetu dr. Heleno Jaklitsch in državnim sekretarjem dr. Dejanom Valentinčičem. Sogovorniki so opravili konstruktiven vsebinski pogovor o položaju Slovencev v zamejstvu in po svetu ter vlogi Republike Slovenije pri njihovi zaščiti in pomoči pri ohranjanju identitete. Strinjali so se, da so manjšinske pravice zagotovo tudi človekove pravice… več.
 • 22. 5. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj sta obiskala Dom starejših občanov Nova Gorica. Po umirjanju epidemije koronavirusne bolezni, sta se seznanila z delovanjem doma, kjer so s pravočasnimi ukrepi, kljub bližini meje z Italijo, ki je bila eno večjih žarišč te bolezni, preprečili okužbe stanovalcev in zaposlenih. Dom so za zunanje obiskovalce zaprli že 24. februarja, težav z zaščitno opremo niso imeli, saj so pravočasno poskrbeli za naročila, kot so povedali pa so odlično sodelovali tudi z regijskim štabom. Varuh in minister sta pohvalila ustrezno organiziranost vodstva doma, ki ga vodi Bojan Stante, njegovih sodelavcev in vseh, ki so skrbeli za to, da lahko danes na dom in organiziranost Goriške regije v času epidemije gledamo kot na primer dobre prakse… več.
 • 15. 5. 2020 - Ob mednarodnem dnevu družin je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič sprejel varuha človekovih pravic. »Menim, da je v sodelovanju in povezovanju ključ,« je na srečanju s predsednikom dejal Peter Svetina. To sporočilo je po njegovem mnenju pomembno tudi na mednarodni dan družin, v okviru katerega je spomnil na Resolucijo o družinski politiki do leta 2028 z naslovom Vsem družinam prijazna družba, ki jo je državni zbor sprejel pred dvema letoma. Varuh je izrazil upanje, da v resoluciji predvidena družinska politika, ki nujno zahteva prav sodelovanje in povezovanje, ne bo ostala mrtva črka na papirju… več.
 • 14. 4. 2020 – V okviru izvajanja nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma je Varuh človekovih pravic opravil spremljanje odstranitve treh tujcev iz Centra za tujce v Postojni do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Tujci so pred tem prestali kazen zapora, vendar jim je je bila s strani sodišča izrečena tudi stranska kazen izgona iz države, zaradi česar so bili odstranjeni iz naše države. Spremljanje odstranitve tujcev sta opravila Ivan Šelih, namestnik varuha in Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha… več
 • 8. 4. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je skupaj s svojim namestnikom Ivanom Šelihom srečal z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom in državnim sekretarjem Francem Kanglerjem. Govorili so o medsebojnem sodelovanju in aktualnem stanju, povezanem z ukrepi za obvladovanje epidemije COVID-19… več.
 • 5. 3. 2020 - Državni zbor Republike Slovenije je potrdil predlog mandatno-volilne komisije za imenovanje dveh namestnikov varuha človekovih pravic. To sta postala pravnika Marjeta Cotman in Jože Ruparčič. Varuh Peter Svetina, ki ju je predlagal, bo tako spet deloval s pomočjo štirih namestnikov, kot to dopušča zakonodaja.... več.
 • 5. 3. 2020 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirnovni inštitut, Maja Ladić sta opravila nenajavljene obiske policijskih postaj Ljubljana Bežigrad, Vrhnika in Cerknica.
 • 5. 3. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je sestal z madžarskim ombudsmanom dr. Ákosem  Kozmo. Na njunem prvem, spoznavnem srečanju sta se pogovarjala o izzivih, s katerimi se pri svojem delovanju soočajo institucije, pristojne za varovanje človekovih pravic.... več.
 • 2. 3. 2020 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnik nevladne organizacije Novi Paradoks Srečko Brumen sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma dr. Janka Benedika Radovljica (Dom).... več.
 • 2. 3. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s predsednico Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti Evo Irgl obiskal Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava), ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami... več.
 • 28. 2. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na obisk sprejel ombudsmane iz Bosne in Hercegovine, Ljubinka Mitrovića, Jasminko Džumhur in Nives Jukić. Izmenjali so izkušnje pri varovanju pravic ljudi v obeh državah.... več.
 • 27. 2. 2020 - Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je znova pripravil srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Tokrat se je civilni družbi predstavil dr. Dragan Matić, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP). Spregovoril je o svoji viziji vodenja IRSOP in prioritetah pri delu. S sodelavci je bil tudi na voljo za nekatera vprašanja 19 predstavnikov civilne družbe, ki si prizadevajo za uresničevanje pravice do zdravega okolja... več.
 • 26. 2. 2020 - Varuha človekovih pravic Petra Svetino so danes obiskali predstavniki Trepetlike - društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Predsednica društva Cvetka Pavlina Likar je uvodoma poudarila, da se bolniki s temi boleznimi čutijo zapostavljene, saj za njihove pravice v primerjavi z drugimi skupinami kroničnih bolnikov, ni poskrbljeno v zadostni meri... več.
 • 25. 2. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 24. 2. 2020 sestal z vodstvom Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Njeni podpredsednici, Vera Pečnik in Jožica Puhar, ter predsednik Janez Sušnik so mu predstavili delovanje in aktivnosti Zveze, ki je najstarejša nevladna neprofitna in nestranskarska samopomočna organizacija v Sloveniji. Združuje preko 200.000 članov v 500 društvih in klubih, ki si prizadevajo za boljši položaj upokojencev, predvsem pa za čim višjo raven kakovosti bivanja starejših... več.
 • 21. 2. 2020 - Namestnik varuha Ivan Šelih in mag. Uroš Kovačič, svetnik sta se v Zagrebu na Hrvaškem udeležila začetne konference v okviru projekta ARVID (Advancing Access to Rights under Victim's Directive for Person with Disabilities), ki ga koordinira Hrvatski pravni center, njegova slovenska partnerja pa sta Mirovni inštitut in društvo Altra. Namen konference je bil izboljšati razumevanje izzivov udeležbe oseb z ovirami - žrtev kaznivih dejanj v kazenskih postopkih, seznanitev z dobrimi praksami iz Evrope ter povezovanje deležnikov...več.
 • 20. 2. 2020 - Sekretarka Sveta varuha za človekove pravice dr. Kornelija Marzel se je v državnem zboru udeležila skupne seje Odbora za zdravstvo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.  Na seji je tekla razprava o onesnaženosti srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo...več.
 • 20. 2. 2020 - Na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma so bili opravljeni nenajavljeni obiski Policijske postaje Trbovlje, Policijske postaje Laško in Policijske postaje Celje. Obiske sta opravila Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Urša Regvar. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 19. 2. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v Piranu...več
 • 18. 2. 2020 - Državni preventivni mehanizem (DPM) je izvedel nenapovedan kontrolni obisk Doma upokojencev Nova Gorica, Enote Podsabotin. Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Slavica Frelih... več.
 • 18. 2. 2020: Namestnik varuha Ivan Šelih se je v Rimu v Italiji udeležil zaključne konference na temo spremljanja prisilnih vračanj državljanov tretjih držav v Italiji in Evropi... več.
 • 14. 2. 2020: Varuh Peter Svetina se je udeležil otvoritve novih prostorov v domu Lukavci... več. 
 • 12. in 13. 2. 2020: Na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM) je bil opravljen nenajavljen obisk Zavoda za prestjanje kazni zapora Maribor. Obisk smo opravili, Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnici pogodbenih nevladnih organizacij Humanitarno društvo Pravo za vse, Ana Černec in SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Katja Piršič. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 29. 1. 2020: Ob 30-letnici Konvencije o otrokovih pravicah in 20-letnici njenih vsebinskih protokolov je Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo okroglo mizo »Slovenija za otrokove pravice«, ki se jo je udeležil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. S priznanjem otroka kot nosilca pravic in ne le kot predmeta zaščite ter s celovito obravnavo pravic v vseh življenjskih okoliščinah in edinstvenimi vodilnimi načeli je konvencija bistveno pripomogla k izboljšanju položaja otrok po svetu... več.
 • 27. 1. 2020: Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Mateja Markovič, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma Tisje, Šmartno pri Litiji in enote tega doma upokojencev v Litiji (Dom). Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, predvsem povezanih z varovanima oddelkoma. Ugotovila sta, da je bilo od petih priporočil, podanih ob obisku leta 2016, nekaj priporočil že realiziranih, nekaj pa jih na uresničitev še čaka. Naletela sta tudi na primere dobre prakse, na nekaj pomanjkljivosti (nespoštovanje posameznih rokov, določenih v Zakonu o duševnem zdravju, pomanjkljivosti v dokumentaciji) pa sta že opozorila sogovornike, izpostavila pa jih bosta tudi v poročilu o obisku.
 • 27. 1. 2020: Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Mestni knjižnici Kranj udeležil foruma, kjer so razpravljali o prihodnosti starejših. V Sloveniji, in tudi Evropi, se soočamo s spremembami v demografski strukturi prebivalstva - daljšanjem povprečne življenjske dobe, kar prinaša številne izzive, ki terjajo hitre in učinkovite odgovore države. A strategije, kako uresničevati pravice starejših, po besedah varuha v Sloveniji nimamo. »Ni deinstitucionalnizacije, ki bi starejšim omogočila možnost izražanja svojih potreb in bi jim omogočala izbiro. V premnogih primerih jih spregledamo, preslišimo in o njih odločamo ne da bi jih povprašali za njihove želje, mnenje ali potrebe«, je še dejal Svetina, ki je na forumu podrobneje spregovorili o varovanih oddelkih... več.
 • 23. 1. 2020: Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci prvič mudil na poslovanju zunaj sedeža na Bledu. Na pogovore se je prijavilo 10 ljudi. Obiskal je tudi OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, kjer so z zanimanjem prisluhnili možnostim, ki jih ponuja zagovorništvo otrok, dotaknili pa so se tudi izvršb otrok, skrbi za otroke s posebnimi potrebami, prevozom, prehrani in zdravstveni skrbi otrok z alergijami v šolah... več.
 • 22. 1. 2020: Na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM) so bili opravljeni nenajavljeni obiski Policijske postaje Novo mesto, Policijske postaje Šentjernej in Postaje mejne policije Obrežje. Obiske so opravili Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Adriana Aralica. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 22. 1. 2020: Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Biotehniškem centru v Naklem udeležil konference v okviru projekta FARMID, s katerim želijo spodbuditi zaposlovanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na kmetijah, kjer se je zavzel se je za sistemsko ureditev tega področja. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju so namreč pogosto težje zaposljive, saj običajno dosežejo nižjo stopnjo formalnega izobraževanja, primanjkljaji pa se lahko kažejo tudi na njihovi prilagoditveni sposobnosti, ki še dodatno negativno vpliva na zaposlitvene možnosti... več.
 • 20. 1. 2020: Varuh človekovih pravic Peter Svetina je gostil tretjo sejo Sveta varuha za človekove pravice (Svet). Namenjena je bila podnebnim spremembam in podnebni politiki. Na področju okolja in prostora Varuh vsako leto obravnava približno 170 zadev. Največ kršitev se nanaša na moteči hrup, smrad onesnaževanje in sanacijo degradiranih območij. Kakšna je okolijska politika in kakšna je dolgoročna podnebna strategija države pa je varuhu Svetini, sekretarki Sveta dr. Korneliji Marzel in prisotnim članom in članicam Sveta predstavil državni sekretar z Ministrstva za okolje in prostor Marko Maver... več. 
 • 19. 1. 2020: V Kinu Šiška je potekala slovesnost v počastitev 27. januarja – mednarodnega dneva  spomina na žrtve holokavsta, kjer je bil slavnostni govornik varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot vsakoletni mednarodni dan spomina na žrtve fašističnega in nacističnega holokavsta ga je na svojem zasedanju, 1. novembra 2005, z resolucijo 60/7, proglasila Generalna skupščina Združenih narodov... več.
 • 13. 1. 2020: Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na delovnem obisku gostil Wernerja Amona, generalnega sekretarja Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI - International Ombudsman Institute) in (glavnega) avstrijskega ombudsmana... več.

Leto 2019

 • 16. 12. 2019 - predstavitev Varuha človekovih pravic in državnega preventivnega mehanizma kandidatom za pravosodne policiste... več
 • 16. 12. 2019 - varuh Peter Svetina je sprejel Luč miru iz Betlehema... več.
 • 12. 12. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je v prostorih institucije Varuha pripravil prvi prednovoletni bazar... več.
 • 11. 12. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik sta se na povabilo hrvaškega ombudsmana oziroma Pučkega pravobranitelja v Splitu na Hrvaškem udeležila okrogle mize na temo ranljivih skupin v zaporskem sistemu... več.
 • 11. 12. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v občini Vojnik... več.
 • 11. 12. 2019 - varuh Peter Svetina se je udeležil okrogle mize z naslovom »Politični vplivi v postopkih kadrovanj v družbah v državni lasti«, ki jo je Komisija za preprečevanje korupcije  organizirala ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji... več.
 • 10. 12. 2019 - po sestanku v juliju 2019 se je varuh človekovih pravic Peter Svetina ponovno srečal z Marijanom Papežem, generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).... več.
 • 10. 12. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), vodja Ivan Šelih, namestnik varuha, in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., ter predstavnici pogodbenih nevladnih organizacij Mirovni inštitut Maja Ladić in Slovenske fundacije za UNICEF dr. Romana Zidar so opravili nenajavljeni obisk Centra za tujce v Postojni.
 • 9. 12. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na svečanem sprejemu za predsatvnike najvišjega vrha v državi, verskih skupnosti in civilne družbe v luči dneva človekovih pravic v nagovoru zbranim v Kongresnem centru Brdo izpostavil pomen dostojanstva ... več.
 • 6. 12. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Marija Krušič, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje (Dom).... več.
 • 2. 12. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov namestnik Ivan Šelih sta se na povabilo grškega ombudsmana Andreasa Pottakisa mudila na uradnem obisku v Atenah v Grčiji. Na srečanju so govorili o dobrem sodelovanju med institucijama ter aktivnostih v okviru Mediteranskega združenja Ombudsmanov, ki mu predseduje grški ombudsman. Največ pozornosti so namenili delovanju Skupine Nafplion, ki jo bo drugo leto gostil slovenski Varuh.... več.
 • 2. 12. 2019 - sekretarka Sveta varuha za človekove pravice dr. Kornelija Marzel se je v Veliki dvorani Mestne občine Ljubljana udeležila okrogle mize z naslovom »STOP! Nasilju, ženske in dekleta«. Dogodek je na pobudo veleposlaništva republike Španije v Sloveniji in v okviru mednarodne mreže žensk potekal pod okriljem nevladne ustanove Fundacije Ženske brez meja (Femmes Sans Frontières) s sedežem v Sloveniji (FSF).... več.

NOVEMBER

 • 29. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Postojni udeležil otvoritve Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov za Primorsko-notranjsko regijo. Zdravstveni dom Postojna je namreč v  letu 2019 pridobil nov obsežen program na tem področju, ki je regijskega pomena in bo nudil storitve v regiji z 80.000 prebivalci. Z njegovo otvoritvijo se bo izboljšala dostopnost do služb in storitev na primarni ravni in v skupnosti za otroke in mladostnike z območja Cerknice, Pivke, Postojne, Ilirske Bistrice, Blok in Loške doline. Z uvedbo triaže jim bo omogočena zgodnja in ustrezna obravnava ter celostni interdisciplinarni in medinstitucionalni pristop.... več.  
 • 29. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal z Marjanom Sušljem, generalnim direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V pogovorih sta se skupaj s sodelavci osredotočila predvsem na kršitve, ki jih Varuh človekovih pravic ugotavlja pri delovanju ZZZS.... več.
 • 28. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Erevanu udeležil mednarodne konference ob 15. obletnici delovanja Varuha človekovih pravic Armenije. Obe instituciji namreč povezuje dolgoletno sodelovanje, saj je Armenija povzela in s pomočjo slovenskih kolegov vzpostavila Državni preventivni mehanizem v državi.  Na posebno povabilo armenskega ombudsmana Armana Tatoyana in pod pokroviteljstvom predsednikov vlade, Nikola Pashinyana, in parlamenta, Ararata Mirzoyana, se je varuh Svetina z udeleženci konference iz tujih držav pogovarjal o izzivih, s katerimi se pri svojem delovanju soočajo institucije, pristojne za varovanje človekovih pravic. Konferenca se je osredotočila tudi na vsebine s področij svobode govora in preprečevanja sovražnega govora, otrokovih pravic - predvsem na področju zdravstva in sociale ter pravic žensk. Udeležilo se jo je okrog 150 ombudsmanov oz. njihovih namestnikov ter predstavnikov drugih institucij s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so poudarili predvsem pomembnost enakosti pred zakonom za vse in na vseh področjih. Strinjali so se, da je to poseben izziv za države in njihove vlade. ... več.
 • 25. 11. 2019 - na zaprosilo vodje državnega preventivnega mehanizma (DPM) Slovenije Ivana Šeliha, namestnika varuha, je Urad Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) za demokratične institucije in človekove pravice (ODHIR), v sodelovanju z ustanovo Omega Research Foundation in Univerzo v Exeterju, 21. novembra 2019, za sodelavce Varuha človekovih pravic RS (Varuh) in sodelujoče predstavnike nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil DPM organiziral izobraževanje na temo nadzora nad uporabo orožja in drugih prisilnih sredstev ter preprečevanja mučenja.... več.
 • 22. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je sestal z direktorico Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije Ireno Kuntarič Hribar... več.
 • 20. 11. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je udeležil slovesnosti ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah (KOP), ki jo je v Državnem zboru pripravil predsednik mag. Dejan Židan.
 • 19. 11. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Nives Jakomin Škrlj, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma upokojencev Vrhnika (Dom). Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, torej povezanih z varovanima oddelkoma... več.
 • 18. in 19. 11. 2019 - v Sofiji v Bolgariji je potekala delavnica, namenjena državnim preventivnim mehanizmom (DPM), z naslovom »Na poti do usklajenih standardov v primeru odvzema prostosti v Evropski Uniji – vloga DPM«. Srečanja, ki ga je pripravil Inštitut za človekove pravice Ludwig Boltzmann v sodelovanju z Bolgarskim helsinškim odborom, se je v imenu slovenske nacionalne institucije za človekove pravice udeležil mag. Uroš Kovačič, svetovalec Varuha... več.
 • 17. 11. 2019 - svetovalca Varuha Polona Mozetič in Miha Nabergoj sta se v glavnem mestu Albanije, Tirani, v okviru tematskih srečanj mreže CRONSEE udeležila razprave o najboljših praksah in izzivih pri podpori otrokom beguncev in migrantov. Ob tej priložnosti so člani mreže varuhov človekovih pravic za otroke v jugovzhodni Evropi oblikovali skupne zaključke in sprejeli skupno izjavo ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah.... več.
 • 13. in 14. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se kot predstavnika slovenske nacionalne institucije za človekove pravice v Belgiji v Bruslju udeležila letnega srečanja Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI). Govorili so o pomenu in vlogi nacionalnih institucij za človekove pravice pri uresničevanju ekonomskih in socialnih pravic v Evropi.... več.
 • 13. 11. 2019 - Člana Državnega preventivni mehanizma (DPM), svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Mateja Markovič, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu ... več.
 • 8. - 9. 11. 2019 - svetovalec Varuha mag. Jure Markič je na 11. konferenci o demenci, ki je potekala v Novi gorici, predstavil ugotovitve in priporočila, ki so izšli iz tematskih obiskov Državnega preventivnega mehanizma (DPM) v letu 2018, ko so preverjali požarno varnosti na oddelkih za osebe z demenco domov starejših.... več.
 • 7. - 8. 11. 2019 - Namestnik varuha Miha Horvat in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se na povabilo srbskega ombudsmana udeležila mednarodne konference v Nišu, kjer so razpravljali o dostopnosti ombudsmanskih institucij za ljudi.... več.
 • 7. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je sodelavci posloval v Tolminu. Pogovore sta opravljali dve skupini in sprejeli 9 ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene človekove pravice in jim pri njihovem uveljavljanju lahko pomaga institucija Varuha. Dopoldne je varuh Peter Svetina obiskal enoto Centra za socialno delo severna Primorska v Tolminu, osnovno šolo Franceta Bevka, v okvir katere spada tudi podružnična šola za otroke s posebnimi potrebami, ter upravno enoto. Seznanil se je z njihovim delom in izzivi, s katerimi se pri tem srečujejo. Pogovoril se je tudi z županom občine Tolmin Urošem Brežanom in direktorjem občinske uprave Davorinom Simčičem.... več.
 • 4. - 6. 11. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih kot vodja državnega preventivnega mehanizma (DPM) v Sloveniji in Katarina Vučko, predstavnica Mirovnega inštituta, ene izmed sodelujočih nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil DPM, sta se  v Strasbourgu v Franciji udeležila več dogodkov v organizaciji Sveta Evrope, Združenja za preprečevanja mučenja iz Ženeve (APT) in ODHIR-ja OVSE, ki so obeležili trideseto obletnico delovanja Evropskega odbora za preprečevanja mučenja Sveta Evrope (CPT).... več.

OKTOBER

 • 29. 10. 2019 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na delovnem obisku gostil Rafaela Ribója, katalonskega ombudsmana in regionalnega predsednika za Evropo v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov (International Ombudsman Institute), v katerem sodeluje več kot 100 ombudsmanskih institucij.... več.
 • 25. 10. 2019 - varuh Peter Svetina je obiskal občino Pivka... več.
 • 24. 10. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Andreja Srebotnik sta se 24. 10. 2019 na Dunaju, v Hiši Evropske Unije (EU), udeležila zaključne konference v okviru EU projekta »Strengthening the rights of persons suspected or acused in criminal proceedings – the role of National Human Rights Institutions«... več.
 • 23. in 24. 10. 2019 - na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma je bil opravljen nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper. Obisk sta opravila, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, dr. Marko Ribać. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 23. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil slavnostne akademije v počasitev 50. obletnice delovanja Društva distrofikov Slovenije... več.
 • 22. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru pri Gorici udeležil dobrodelne prireditve in otvoritve razstave »Igrajmo se… igra vedno za vse«, na kateri so prikazali igro in igrače skozi čas... več.
 • 16. in 17. 10. 2019 - na povabilo ombudsmana Gruzije se je namestnik varuha Ivan Šelih udeležil mednarodne konference na visoki ravni z naslovom: »Measuring and Enhancing the Impact of National Preventive Mechanisms«. S tem dogodkom je ombudsman Gruzije obeležil desetletnico delovanja državnega preventivnega mehanizma, saj je v letu 2009 pričel izvajati naloge in pooblastila tudi na tem področju... več.
 • 14. 10. 2019 - varuh človekovih pravic je obiskal VDC Kranj in Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Korak v Kranju... več.  
 • 11. 10. 2019 - Državni preventivni mehanizem je izvedel nenapovedan kontrolni obisk Doma Taber, Cerklje na Gorenjskem (Dom). Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija Maša Bastarda... več.
 • 9. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci nenajavljeno obiskal Dom starejših občanov Škofja Loka. Seznanil se je s skrbjo za eno izmed najranjljivešjih skupin s poudarkom na skrbi za dementne, si ogledal dom ter se pogovoril z nekaterimi stanovalci in zaposlenimi.
 • 9. 10. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Katja Piršič sta opravila nenajavljene obiske policijskih postaj Brežice, Krško in Sevnica.
 • 8. in 9. 10. 2019 - Namestnik varuha Ivan Šelih se je v Rimu udeležil prvega sestanka Skupine Nafplion. Sestanek je ob pomoči Sveta Evrope organiziral italijanski državni preventivni mehanizem – DPM (Garante Nazionale del diritti delle persone detenute o privote della liberta perspnale)...več.
 • 3. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil prvega hekatona slovenskih varstveno delovnih centrov v VDC Saša v Velenju, ki želijo skupaj inovirati prihodnost področja, prispevati svoje ideje in jih zanimajo novi načini poteka življenja in dela v varstveno delovnih centrih. Izrazil je zadovoljstvo nad tem, da se želijo odpirati v okolje: “Ne zapirati in zaklepati, odpirati se moramo v svet in si na vse načine prizadevati, da bodo ljudje, ki so nam zaupani, lahko živeli polnopravno življenje,” poudarja varuh, ki je obiskal tudi Mestno občino Velenje ter se srečal z županom Bojanom Kontičem in njegovimi sodelavci. ... več.
 • 2. - 3. 10. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Ana Polutnik sta se v Skopju v Severni Makedoniji udeležila srečanja mreže državnih preventivnih mehanizmov (DPM) jugovzhodne Evrope (SEE NPM Network), ki ga je v okviru predsedovanja mreži in ob pomoči Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) organiziral varuh človekovih pravic Severne Makedonije v vlogi opravljanja nalog in pooblastil DPM. Udeležili so se ga predstavniki vseh članic SEE NPM Network in predstavniki UNHCR. ... več.
 • 2. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je posloval v občini Preddvor. S sodelavci so se pogovorili z 10 ljudmi, ki so ocenili, da pri uveljavljanju svojih pravic potrebujejo pomoč Varuha človekovih pravic. Obiskal je tudi Dom starejših občanov Preddvor, osnovno šolo in njeno podružnico v Kokri ter stanovanjsko skupino Črnava, ki spada pod Vzgojni zavod Kranj. Seznanil se je z uveljavljanjem pravic nekaj najranljivejših skupin, otrok in starejših, pa tudi oseb s posebnimi potrebami. ... več.
 • 1. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je v Novem mestu s sodelavkami spregovoril o pomenu zagovorništva pri uveljavljanju največjih koristi otrok. Približno 70 udeležencev, sodnikov, svetovalk na centrih za socialno delo, policistov, učiteljic in drugih, je aktivno prisluhnilo uri in pol dolgi predstavitvi v gostišču Loka. ... več.

SEPTEMBER

 • 30. 9. 2019 - Državni preventivni mehanizem je izvedel nenapovedan kontrolni obisk CSO Ormož (Dom). Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik... več.
 • 27. 9. 2019 - Dr. Kornelija Marzel, sekretarka Sveta varuha za človekove pravice se je na Fakulteti za upravo udeležila XXVI Dnevov slovenske uprave 2019. Skupaj z Živo Drol Novak, mag. Lovrom Lončarjem in mag. Matjažem Dovžanom je sodelovala na okrogli mizi o Izzivih izvrševanja predpisov. Okroglo mizo je vodil dr. Iztok Rakar s Fakultete za upravo. ... več.
 • 26.-27. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na povabilo Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) v Parizu udeležil konference v počastitev 25. obletnice njihovega delovanja... več.
 • 25. 9. 2019 - Na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma sta Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Neža Peternelj, opravila nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, Odprti oddelek Puščava. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 21. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Celjskem domu udeležil slavnostne akademije, ki jo je ob mednarodnem dnevu gluhih organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Celje. Med drugim je poudaril: "V silni empatiji do ljudi z različnimi oviranostmi oz. drugačnostmi nam še vedno prepogosto ude tisto temeljno: spoštovanje. Želim si, da bi jih spoštovali in se do njih obnašali tako kot do vseh drugih. Za spoštovanje gre, zadaj ni nobene romantike!"
 • 21. 9. 2019 - Dr. Kornelija Marzel, sekretarka Sveta varuha za človekove pravice, se je danes v Slovenj Gradcu znova udeležila že tradicionalnega 21. Mirovniškega festivala, ki se že nekaj let dopolnjuje s Festivalom drugačnosti... več.
 • 21. 9. 2019 - ob svetovnem dnevu miru je varuh človekovih pravic Peter Svetina nagovoril učence OŠ Lava v Celju, ki so sodelovali v projektu Pozdrav ptic miru. Poudaril je pomen aktivnega sooblikovanja družbe in svetovnega miru vlogo mladih pri tem.
 • 20.9.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na sedežu Varuha s predstavnikoma društva Spominčica govoril o problematiki demence.
 • 20. 9. 2019 - predstavnik častnega pokrovitelja Varuha človekovih pravic Tone Dolčič je na 3. znanstveni in strokovni mednarodni konferenci o zdravju otrok in mladostnikov v Portorožu danes ocenil, da je iz vidika varstva otrokovih pravic za zdravje otrok in mladostnikov ustrezno poskrbljeno. Okrcal pa je skrb države za sistem zdravstvenega varstva v celoti.... več.
 • 19. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Slovenski filharmoniji udeležil Slavnostne akademije ob 100-letnici organizirane skrbi za slepe in slabovidne, kjer je bil tudi slavnostni govornik... več
 • 18. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v GH Bernardin v Portorožu udeležil Dnevov duševnega zdravja 2019 - Učinkoviti prehodi v postopku strokovne obravnave, kjer je zbrane tudi nagovoril. Med drugim je poudaril, se pri skrbi za duševno zdravje prebivalcev kaže pravi obraz družbe. Ljudje z motnjami v duševnem zdravju so žal še vedno pogosto diskriminirani in stigmatizirani. Koraki naprej, tudi normativni, so zato nujni, je poudaril... več
 • 18. 9. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Urša Regvar, sta opravila nenajavljen obiski policijskih postaj Ljutomer in Murska Sobota.
 • 13. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom pogovarjal o problematiki redkih bolezni in vzpostavitvi registra teh bolezni... več
 • 13. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je z ministrom za zunanje zadeve dr. Mirom cerarjem pogovarjal o uresničevanju človekovih pravic v Slovenjiji in o nalogah Varuha v vlogi Nacionalne institucije za človekove pravice ... več.
 • 12. 9. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse, Pia Verdnik sta opravila nenajavljena obiska policijskih postaj Gorišnica in Ptuj.
 • 8. 9. - 13. 10. 2019 - Varuh človekovih pravic se je pridružuje vseslovenski kampanji Nacionalni mesec skupnega branja 2019 in obenem evropski bralni kampanji »Evropa bere« (EUReads), ki povezuje bralne dejavnosti po vsej Evropi z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu.... več.
 • 5. 9. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je s sodelavcema srečal z državnim sekretarjem Ministrstva za notranje zadeve mag. Sandijem Čurinom in generalnim direktorjem Direktorata za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN) mag. Ladom Bradačem ter drugimi uslužbenci DPDVN in se pogovoril o pripravah na nadzore oziroma izdelave usmeritev in obveznih navodil za delo policije. ... več.
 • 4. 9. 2019 - namestnik varuha Miha Horvat in generalni sekretar Kristijan Lovrak sta na delovni obisk sprejela predsatvnike Organizacije za varnost in sodelovanje iz Skopja. ... več.
 • 4. 9. 2019 - varuh je s sodelavci posloval v občini Kamnik. Obiskal je Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon, lokalni center za socialno delo, se o varovanju pravic ljudi pogovoril z županom Matejem Slaparjem in na individualne pogovore s sodelavci sprejel 16 ljudi ... več.
 • 3. 9. 2019 - visoka komisarka Organizacije Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet se je udeležila uvodnega dela druge seje Sveta varuha za človekove pravice, ki se je sestal ob robu Blejskega strateškega foruma. Po srečanju z varuhom Petrom Svetino, ki ji je predstavil delovanje tega ključnega Varuhovega posvetovalnega telesa in pomen njegovega delovanja za nacionalno institucijo za človekove pravice v Sloveniji, je članom sveta predstavila nekatere izzive, s katerimi se Združeni narodi srečujejo pri uveljavljanju smernic za uveljavljanje človekovih pravic. Visoka gostja se je še posebej dotaknila pravic v gospodarstvu, kar je bila tudi osrednja tema tokratne seje Sveta varuha. ... več

AVGUST

 • 27. 8. 2019 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes sprejel predstavnici Mladinskega sveta Slovenije, predsednico Anjo Fortuna in vodjo zagovorništva Jasmino Opec Vöröš. Pogovarjali so se o izzivih na področju stanovanjske oz. bivanjske politike tako v mestih kot na podeželju, ki kljub zagotovilom vlade, opozorilom mladinskih organizacij in Varuha človekovih pravic v letnih poročilih še vedno ostaja neurejeno.... več.
 • 26. 8. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je obiskal Varstveno delovni center (VDC) Zagorje ob Savi, regijski samostojni javni socialnovarstveni zavod, ki se ukvarja z vodenjem, varstvom in zaposlitvami invalidnih oseb pod posebnimi pogoji ter institucionalnim varstvom za uporabnike iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija. Petdeset zaposlenih v VDC-ju nekaj več kot 140 uporabnikom daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega dela v skladu z njihovimi zmožnostmi. Peter Svetina se je srečal z njimi in pogovarjal z direktorico VDC-ja dr. Špelo Režun ter obiskal eno izmed VDC-jevih bivalnih skupin.... več.
 • 23. 8. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci na pogovor sprejel predstavnike Društva Srebrna nit – Združenje za dostojno starost. Govorili so o ugotovitvah in uresničenih priporočilih Varuha na področju skrbi za starejše, predlogih združenja, ki jih naslavlja na različne organe, da bi se trendi v družbi spremenili v korist starejših, in o možnostih za skupno sodelovanje. ... več.
 • 21. 8. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci obiskal Dom starejših občanov (DSO) Nova Gorica in njihovo enoto, Hišo dobre volje v Mirnu. Gre za eno izmed oblik poslovanja Varuha človekovih pravic zunaj svojega matičnega sedeža, preko katerih se želi Varuh približati vsem tistim, ki zaradi različnih razlogov sami ne morejo do njega. Tako varuh Peter Svetina s svojimi sodelavci obiskuje ustanove, kot so socialno-varstveni zavodi in domovi za starejše ter je na terenu v pomoč ljudem pri uveljavljanju njihovih pravic.... več.  
 • 19. 8. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal s predstavnikoma Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček, predsednikom Lojzetom Tomaževičem in direktorjem Iztokom Suhadolnikom. Pogovarjali so se o težavah, s katerimi se soočajo varstveno delovni centri (VDC-ji), pozornost pa so namenili tudi vprašanju pravnega položaja oseb z motnjami v duševnem razvoju, kjer so se dotaknili predvsem volilne pravice. ... več.
 • 8. 8. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Psihiatrične bolnišnice Ormož (Bolnišnica)... več.
 • 7. 8. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v Kopru. Skupaj so opravili 14 individualnih pogovorov s pobudniki iz Obale, ki so v ospredje postavljali predvsem pritožbe zoper sodišča, tožilstvo in policijo. V okviru obiska se je varuh Svetina sestal še z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti, se srečal s predstavniki Pravnega centra za človekove pravice in območne enote inšpektorata za okolje in prostor ter obiskal Obalni dom upokojencev Koper... več.
 • 6. 8. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC Adriana Aralica, sta opravila nenajavljeni obiski Policijske postaje Metlika.
 • 5. 8. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, namestnik varuha in  Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Adriana Aralica so opravili nenajavljeni obisk Policijske postaje Kočevje.
 • 1. 8. 2019 - V mariborski Sinagogi so mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti zaznamovali s predavanjem in slovesnostjo, kjer je bil slavnostni govornik varuh človekovih pravic Peter Svetina. Več.

JULIJ

 • 31. 7. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik, sta izvedla nenapovedan redni obisk Pegazovega doma v Rogaški Slatini (Dom), socialno varstvenega zavoda, namenjenega starejšim.... več.
 • 24. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina s sodelavci je opravil nenajavljen obisk Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Borštnarja Dornava (zavod Dornava), kjer je preveril razmere za bivanje in življenje uporabnikov ter delo zaposlenih...več.
 • 23. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavno srečanje povabil ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec. Dogovorila sta se, da se s sodelavci sestaneta še na širšem delovnem srečanju, kjer se bodo pogovarjali o odprtih in aktualnih zadevah.
 • 22. 7. 2019 – člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnika pogodbenih nevladnih organizacij Slovenske fundacije za UNICEF, dr. Romana Zidar in Humanitarnega društva Pravo za vse, Aljaž Lep, so opravili nenajavljen obisk Prevzgojnega dom Radeče.
 • 22. 7. 2019 – varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom, s katerim sta se dogovorila za širši delovni sestanek.
 • 22. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil posebne slovesnosti, na kateri je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil državno odlikovanje Častni znak Svobode Republike Slovenije skupini za razminiranje iz Teritorialne obrambe in Civilne zaščite 1991-1994 ter državno odlikovanje Red za zasluge, ki ga je prejela Državna enota Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Predsednik države je pripadnikom Postaje mejne milice Holmec, ki je bila odlikovana s Srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije, vročil listino sodelovanja v tej enoti.
 • 18. 7. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), vodja in namestnik varuha Ivan Šelih, svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnik nevladne organizacije Novi Paradoks Srečko Brumen, so opravili obisk Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Univerzitetne klinike za psihiatrijo v Ljubljani. Gre za oddelek pod posebnim nadzorom, namenjen otrokom in mladim s težavami v duševnem zdravju. Enota je prve paciente sprejela marca letos, člani DPM pa so jo obiskali prvič.... več.
 • 18. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal z Marijanom Papežem, generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). V pogovorih sta se skupaj s svojimi sodelavci osredotočila predvsem na kršitve, ki jih Varuh človekovih pravic ugotavlja pri delovanju ZPIZ.... več.
 • 18. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je sestal s predstavniki Društva distrofikov Slovenije. Obravnavali so nekatera odprta vprašanja v zvezi z zakonom o osebni asistenci, na katera je društvo že opozorilo v okviru javne razprave o noveli zakona.... več.
 • 17. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval zunaj sedeža v Gornjih Petrovcih. Na pogovore je sprejel 13 ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene pravice in bi jim lahko varuh s sodelavci pomagal. Srečal se je tudi z županom Francem Šlihthuberjem in obiskal Policijsko postajo Gornji Petrovci... več.
 • 17. 7. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec. in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Neža Peternel sta opravila nenajavljene obiske Policijske postaje Velenje, Policijske postaje Šmarje pri Jelšah in Policijske postaje Rogaška Slatina. O obiskih bo izdelano poročilo.
 • 12. 7. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, dr. Marko Ribać, sta opravila nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Oddelek Novo mesto. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 3. 7. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenijia Alenka Virant, sta opravila kontrolni obisk Obalnega doma upokojencev Koper (Dom). Ugotovila sta, da je dom prezaseden... več.

JUNIJ

 • 24. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil sprejema pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo; Predsedniška palača, Ljubljana
 • 24. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je ob dnevu državnosti udeležil slavnostne seje Državnega zbora RS in osrednje proslave; Državni zbor in  Kongresni trg.
 • 20. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je poslankam in poslancem Državnega zbora RS predstavil Letno poročilo Varuha za leto 2018 in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za isto leto. Državni zbor Republike Slovenije
 • 20.6.2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Urša Regvar, sta opravila nenajavljene obiske policijskih postaj Sežana, Koper in Piran.
 • 19. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je ob dnevu samostojnosti in enotnosti udeležil tradicionalne svete maše za domovino v stolnici Sv. Nikolaja v Ljubljani.
 • 17. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci obiskal Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška, kjer je bil na voljo stanovalcem doma, ki so mu zaupali svoje težave v odnosu do države. Z vodstvom doma in zaposlenimi se je pogovarjal o izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Več
 • 14. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in minister za okolje in prostor Simon Zajc sta na delovnem sestanku skupaj s sodelavci pregledala neuresničena priporočila institucije Varuha človekovih pravic in se dotaknila nekaj že leta perečih ugotovitev in opozoril Varuha v zvezi z varovanjem ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja. Več   
 • 13. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Pionirskem domu v Ljubljani udeležil otvoritve razstave Kod hodiš, ki so jo oblikovali mladih in odraslih s posebnimi potrebami.
 • 13. 6. 2019 - svetovalka Varuha Ana Polutnik se je udeležila konference Vzgojnega zavoda Planina, na kateri so predsatvili programe in novosti, ki so jih izvajali v okviru projekta Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
 • 12. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavno srečanje povabil ministrsta za zdravje Aleša Šabedra. Dogovorila sta se, da se v kratkem s sodelavci sestaneta še na širšem delovnem srečanju o odprtih in aktualnih zadevah. 
 • 11.-12. 6. 2019 - svetovalka Varuha mag. Živa Cotič Zidar se je udeležila mednarodne konference o enakosti zdravja in pospeševanju napredka za zdravo in uspešno življenje za vse v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije.
 • 11. 6. 2019 - svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Uroš Kovačič sta se udeležila Dnevov varstvoslovja 2019, v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.
 • 11-12. 6.-2019 - namestnik varuha Ivan Šelih v Skopju v Severni Makedoniji udeležil prvega sestanka mreže državnih preventivnih mehanizmov (DPM) jugovzhodne Evrope (SEE NPM Network) v letu 2019. Namenjeno je bilo izmenjavi izkušenj pri oblikovanju politik preprečevanja povračilnih ukrepov v smislu  21. člena Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju ... več.
 • 11. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil mednarodne konference Izzivi prihodnosti, ki so jo pripravili v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (CUDV Draga). ... več.
 • 10. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na konstitutivni seji pozdravil članice in člane Sveta varuha za človekove pravice, ki so se sestali prvič v tem mandatu... več.
 • 8. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je nagovoril udeležence 13. tradicionalnega srečanja rejniških družin, ki ga je pripravilo Rejniško društvo Slovenije. Potekalo je ob Bukoviškem jezeru v občini Dobrovnik ... več.
  7. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil dobrodelne prireditve z naslovom To sem jaz, ki bo potekala na OŠ Ane Gale Sevnica.
 • 7. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil svečane prireditve ob 90-letnici mladinskega doma Malči Beličeve. 
 • 7. 6. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Varuha Ana Polutnik sta se na MDDSZEM udeležila 2. sestanka o problematiki posebnih socialnovarstvenih zavodov.
 • 7. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci na spoznavnem sestanku srečal s predstavniki Združenja občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije.... več.
 • 6. 6. 2019 - Varuh človekovih pravic RS je pripravil v Murski Soboti tretjo predstavitev zagovorništva otrok. Potekala je v večnamenski dvorani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (Zvezna ulica 10). Vabljeni so bili sodniki, svetovalci na centrih za socialno delo, učitelji, vzgojitelji in drugi strokovnjaki, ki skrbijo za največjo korist otrok ali o njej odločajo. Pred dogodkom sta varuh človekovih pravic Peter Svetina in vodja zagovorništva Tonetom Dolčičem na krajši novinarski konferenci spregovorila nekaj besed o namenu zagovorništva in razlogih za promocijo prav v Murski Soboti.... več.
 • 5. 6. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in redstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič, sta 5. 6. 2019 opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Idrija (Dom). ... več.
 • 5. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval zunaj sedeža v Mariboru. Na pogovore je sprejel 40 ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene pravice in bi jim lahko varuh s sodelavci pomagal. Srečal se je tudi z županom Sašem Arsenovičem in njegovimi sodelavci ter obiskal nekaj institucij... več.
 • 4. 6. 2019 - poslovna sekretarka Barbara Eržen se je udeležila XXII. seje Medresorske komisije za človekove pravice
 • 4. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s člani svojega kolegija udeležil seje Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha za leto 2018 in poročilo Državnega preventivnega mehanizma za isto leto ... več.
 • 3. 6. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se na MDDSZEM udeležila sestanka  o reševanju urgentne situacije zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov.
 • 3. 6. 2019 - svetovalki dr. Polona Mozetič in Rozi Žalig sta se na Otočcu udeležili razprave z naslovom Skupaj smo uspešnejši: Iskanje novih pristopov in možnosti za večjo vključenost Romov na trg dela.

MAJ

 • 31. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je nagovoril udeležence Foruma o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu, ki bo potekal na sedežu Gospodarske zbornici Slovenije v Ljubljani.... več.
 • 30. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil Dneva odprtih vrat Centra Korak v Kranju... več.
 • 30.-31. 5.2019 - svetovalke Varuha so se udeležile XVIII. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti v Portorožu.
 • 30. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je kot častni pokrovitelj na simpoziju s področja dolgotrajne oskrbe, X. Stikov zdravstvene nege, ki je v organizaciji Visoke zdravstvena šola v Celju potekal na njenem sedežu, pozval odgovorne k čimprejšnjemu sprejetju Zakona o dolgotrajni oskrbi.... več.
 • 29.-31. 5. 2019 - Varuh človekovih pravic RS je v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve v okviru študijskega obiska predstavnikom palestinskega Sveta ministrov in tamkajšnjim policistom predstavili dobre prakse in metodologije na področju pritožbenih postopkov v Sloveniji. Namestnik varuha Ivan Šelih je govoril o delu Varuha človekovih pravic RS in Državnega preventivnega mehanizma, direktorica strokovne službe Martina Ocepek je predstavila obravnavo pobud pri Varuhu, svetovalec Varuha mag. Uroš Kovačič se je osredotočil na pobude iz področja dela policije, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., pa je govoril o vlogi DPM-ja pri delu policistov v Sloveniji.... več.
 • 29. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je z namestnikom Miho Horvatom in svetovalko Varuha Petro Komel srečal s s predstavniki Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
 • 28. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegovi sodelavci so se pri Varuhu sestali s predstavniki Zbornice davčnih svetovalcev Sloveniji.
 • 28. 5. 2019 - Mirovni inštitut in Varuh človekovih pravic sta pripravila posvetovalno delavnico o krepitvi pravic osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih postopkih in vlogi nacionalnih inštitucij za človekove pravice. Potekala je v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Na njej je namestnik varuha Ivan Šelih govoril o vlogi Varuha kot nacionalne inštitucije za človekove pravice in predstavil izzive, mednarodne standarde in aktivnosti Varuha človekovih pravic na področju uresničevanja pravic osumljenih in obdolženih v praksi, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., pa je kot član DPM-ja predstavil del aktivnosti Državnega preventivnega mehanizma (DPM).... več.
 • 28. 5. 2019 - svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik sta se udeležila posveta z naslovom Obravnava otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami – iskanje rešitev in pogled v prihodnost, ki bo v organizaciji iniciative strokovnih delavcev vzgojnih zavodov in mladinskih domovih potekal v Medgeneracijskem centru Kranj.
 • 27. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je sodelavci na prvi delovni obisk sprejel mag. Ksenijo Klampfer, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sodelavci. Po srečanju, predvidoma ob 13. uri, bosta podala skupno izjavo za javnost.
 • 27. 5. 2019 - svetovalka Varuha Ana Polutnik se je udeležila posveta z naslovom Detektivska dejavnost - možni koraki za spremembo zakonodaje, ki bo potekal na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani.
 • 24. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na obisk sprejel veleposlanika v Franciji Andreja Slapničarja.
 • 24. 5. 2019 - varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski je varuhu človekovih pravic Petru Svetini predstavila svoje letno poročilo.
 • 23. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegov namestnik Miha Horvat in vodja kabineta A. Pia Škulj so se pri Varuhu sestali s predstavnikoma Nacionalnega sveta invalidskih organizacij  Borutom Severjem in Goranom Kusturo.
 • 23.-24. 5. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je v Grčiji udeležil dogodka z naslovom Srečanje o delovanju skupine nadzornikov Evropske agencije za mejno in obalno stražo FRONTEX (Meeting on the functioning of the FRONTEX pool of monitors)... več.
 • 23. 5. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič sta opravila kontrolni obisk Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane (Dom). Gre za socialno varstveni zavod, namenjen starejšim. ... več.
 • 23. 5. 2019 - pomočnik varuha Tone Dolčič je na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije nagovoril udeležence delavnice ob obeležitvi Evropskega dneva pacientovih pravic ... več.
 • 23. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil sprejema predsednika Republike Finske Saulija Niinista na Kongresnem trgu.
 • 22. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavno srečanje sprejel ministra za okolje in prostor Simona Zajca.
 • 21. 5. 2019 - svetovalka Varuha Rozi Žalig se je v Kopru udeležila V. posveta o dvojezičnosti v občinah.
 • 21.-22. 5. 2019 - svetovalka Varuha za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič se je v Portorožu udeležila Slovenske konference za odnose z javnostmi (SKOJ).
 • 21.-22. 5.2019 - poslovna sekretarka Barbara Eržen se je v Bruslju udeležila srečanja komunikatorjev Nacionalnih institucij za človekove pravice in delavnice o učinkovitem komuniciranju socialnih in ekonomskih pravic.
 • 20. 5. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Varuha Ana Polutnik sta se na MDDSEZM udeležila sestanka o nameščanju mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in težjimi oblikami osebnostnih in vedenjskih motenj.
 • 17. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je bil v Kulturnem domu Komenda osrednji gost dogodka o človekovih pravicah in njihovem pomen včeraj, danes in jutri.
 • 16. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegov pomočnik Tone Dolčič ter svetovalki Varuha za zagovorništvo otrok Jasna Vunduk in Lidija Hvastja Rupnik so v Kopru zagovorništvo predstavili vabljeni strokovni javnosti, o njem pa so spregovorili tudi na novinarski konferenci... več.
 • 15. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil 8. nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport, mladino, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha za leto 2018.
 • 15. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil 18. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha za leto 2018.
 • 13. 5. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Varuha Andreja Srebotnik sta se udeležila 14. dnevov prekrškovnega prava.... več.
 • 13.-14. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je odzval vabilu katalonskega ombudsmana Rafaela Ribója, predsednika evropskega dela Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI), po izmenjavi izkušenj in prakse na področju varovanja človekovih pravic. Z varuhom sta katalonskega kolega v Španiji obiskala tudi vodja Centra za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic Miha Horvat, namestnik varuha, in vodja kabineta varuha A. Pia Škulj.... več.
 • 10. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je kot častni pokrovitelj nagovoril udeležence tradicionalnega festivala odrske umetnosti za ranljive skupine Integra, ki ga Društvo ProSoc v Stolpu Škrlovec v Kranju pripravlja že peto leto in je namenjen vključevanju ranljivih skupin prebivalstva v družbo skozi kulturo in umetnost.
 • 9. 5. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Mateja Markovič, sta opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Idrija, enote Marof (Enota).... več.
 • 9. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov pomočnik Tone Dolčič sta se udeležila seje odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so med drugim obravnavali redno letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2018.
 • 8. 5. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Ana Polutnik sta se v okviru medresorske delovne skupine na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pogovarjala o Zakonu o celostni obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.
 • 8. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval na Muti. Obiskal je tudi nekaj institucij in se seznanil z uresničevanjem pravic ljudi, med njimi OŠ in VDC Muta. Na pogovore se je prijavilo 11 ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene človekove pravice. Srečal se je tudi z županom Mirkom Vošnerjem in njegovimi sodelavci ter z njimi govoril o prizadevanju občine za spoštovanje pravic občanov. Ob tej priložnosti je varuh spremljal tudi člana Državnega preventivnega mehanizma, ki sta opravila nenapovedan obisk Policijske postaje Radlje ob Dravi in preverila postopke pridržanja. ... več.
 • 7. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma udeležil slavnostne prireditve ob 100. obletnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • 6. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se bo na spoznavnem srečanju v prostorih Varuha sestal s predsednikom Državnega sveta RS Alojzem Kovšco...več.
 • 6. 5. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., bosta z Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni predavala pravosodnim policistom o delu Varuha človekovih pravic RS in Državnega preventivnega mehanizma... več.

APRIL

 • 25. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina si je z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer ogledal bivanjske in delovne razmere v v  Domu na Krasu v Dutovljah in na novinarski konferenci opozoril na problematiko v posebnih socialno-varstvenih zavodih, in sicer prezasedenost, izgorelost osebja, varnostna tveganja in človeka nevredne razmere. Ministrica je aktivno pristopila k reševanju problematike, na katero institucija Varuha opozarja že leta. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo k urejanju izpostavljenih problematik pristopilo z dodatnimi sredstvi in z realizacijo rešitev, ki jih predlagajo vodstvo in zaposleni. ... več.
 • 24. 4. 2019 - člani kolegija varuha so se podrobneje seznanili s projektom Postopkovna pravičnost, ki ga je predstavil mag. Jaša Vrabec, LLM, vodja Službe za razvoj sodne uprave Vrhovnega sodišča RS. S projektom se želi sodni sistem približati strankam na sodiščih in splošni javnosti, da se bodo ljudje počutili slišani, spoštovani ter nepristransko obravnavani. ... več.
 • 24. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci na sedežu Varuha srečal s predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije Darjo Groznik in njenimi sodelavkami. ... več.
 • 24. 4. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačink sta opravila kontrolni obisk Doma starejših Lendava (Dom). Preverila sta spoštovanje priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2018. Ugotovila sta, da je Dom del priporočil DPM že realiziral in s tem še izboljšal bivalne pogoje stanovalcev, pa tudi njihovo obravnavo s strani zaposlenih.
 • 24. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil slavnostnega sprejema ob delavskem prazniku, ki ga v Domu sindikatov v Ljubljani pripravlja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • 24. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci na spoznavnem srečanju sestal z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem in njegovimi sodelavci... več.
 • 23. 4. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), vodja Ivan Šelih, svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in Andreja Srebotnik ter Katja Piršič iz SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Adriana Aralica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij PIC in dr. Marko Ribać iz Mirovnega inštituta so nenapovedano obiskali Zavod za prestajanje kazni zapora Ig. Pri nadzoru se jim je pridružil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.
 • 23. 4. 2019 -  pomočnik varuha Tone Dolčič in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta sodelovala na posvetu Duševno zdravje v skupnosti.
 • 18. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegov pomočnik Tone Dolčič in svetovalke Varuha so v Mariboru so vabljenim predstavnikom sodišč, centrov za socialno delo, šol, vrtcev in drugih akterjev, ki skrbijo za otroke ali odločajo o njihovih največjih koristih, prestavili pomen in vlogo Zagovorništva otrok. ... več.
 • 18. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na spoznavnem sestanku v prostorih Varuha pogovarjal s predsednikom Vrhovnega sodišča mag. Damijanom Florjančičem.
 • 17. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci srečal na rednem vsakoletnem in tokrat spoznavno-delovnem srečanju z zastopniki pacientovih pravic. ... več.
 • 17. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci v prostorih Varuha na spoznavnem srečanju sestal s predstavniki Legebitre.... več.
 • 16. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Domu paraplegikov v Pacugu udeležil slavnostne akademije Zveze paraplegikov Slovenije.
 • 16. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegova namestnica dr. Kornelija Marzel in sodelavci Varuha so se na Pravni fakulteti v Ljubljani udeležili posveta ob obeležitvi 60-letnice Evropskega sodišča za človekove pravice.
 • 15. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegova namestnica dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se udeležili slovesnosti ob dnevu Pravne fakultete v Ljubljani.
 • 15.-17. 4. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je v Zagrebu na Hrvaškem udeležil dogodku z naslovom Naslavljanje kršitev pravic na mejah, rasizem, ksenofobijo in zločine iz sovraštva v kontekstu migracij v Jugovzhodni Evropi (Addressing violations of rights at the border, racism, xenophobia and hate crime in the context of migration in South-Eastern Europe)....več.
 • 12. 4. 2019 - svetovalka Varuha Jožica Hanžel se je v dvorani Državnega sveta RS udeležila posveta z naslovom V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?, ki ga pripravljata Ministrstvo za okolje in prostor RS in Državni svet RS.
 • 12.-13. 4. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili so ga namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 12. 4. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija David Krivec, sta opravila kontrolni obisk Zavoda sv. Martina, Srednja vas v Bohinju. Namen tokratnega obiska je bila kontrola spoštovanja priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2017.... več.
 • 12.-13. 4. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili so ga namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 11. 4. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalci Varuha Robert Gačnik, spec., Uroš Kovačič in dr. Polona Mozetič so v prostorih Varuha z Riikko Peltonen Quijano, predstavnico Regionalnega predstavništva UNHCR za Srednjo Evropo, ki je v Budimpešti, govorili so o možnih oblikah sodelovanja.
 • 19. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na spoznavnem srečanju sestal z ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec.
 • 18. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegov namestnik Tone Dolčič in svetovalke Varuha bodo v Mariboru so vabljenim predstavnikom sodišč, centrov za socialno delo, šol, vrtcev in drugih akterjev, ki skrbijo za otroke ali odločajo o njihovih največjih koristih, prestavili pomen in vlogo Zagovorništva otrok. ... več.
 • 18. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na spoznavnem sestanku v prostorih Varuha pogovarjal s predsednikom Vrhovnega sodišča mag. Damijanom Florjančičem.
 • 17. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci srečal na rednem vsakoletnem in tokrat spoznavno-delovnem srečanju z zastopniki pacientovih pravic. ... več.
 • 17. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci v prostorih Varuha na spoznavnem srečanju sestal s predstavniki Legebitre.
 • 16. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Domu paraplegikov v Pacugu udeležil slavnostna akademija Zveze paraplegikov Slovenije.
 • 16. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegova namestnica dr. Kornelija Marzel in sodelavci Varuha so se na Pravni fakulteti v Ljubljani udeležili posveta ob obeležitvi 60-letnice Evropskega sodišča za človekove pravice.
 • 15. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegova namestnica dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se udeležili slovesnosti ob dnevu Pravne fakultete v Ljubljani.
 • 15.-17. 4. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je udeležil dogodku z naslovom Naslavljanje kršitev pravic na mejah, rasizem, ksenofobijo in zločine iz sovraštva v kontekstu migracij v Jugovzhodni Evropi (Addressing violations of rights at the border, racism, xenophobia and hate crime in the context of migration in South-Eastern Europe)....več.
 • 12. 4. 2019 - svetovalka Varuha Jožica Hanžel se je v dvorani Državnega sveta RS udeležila posveta z naslovom V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?, ki ga pripravljata Ministrstvo za okolje in prostor RS in Državni svet RS.
 • 12.-13. 4. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili ga bodo namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 12. 4. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija David Krivec, sta opravila kontrolni obisk Zavoda sv. Martina, Srednja vas v Bohinju. Namen tokratnega obiska je bila kontrola spoštovanja priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2017.... več.
 • 12.-13. 4. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili so ga namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 11. 4. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalci Varuha Robert Gačnik, spec., Uroš Kovačič in dr. Polona Mozetič so v prostorih Varuha z Riikko Peltonen Quijano, predstavnico Regionalnega predstavništva UNHCR za Srednjo Evropo, ki je v Budimpešti, govorili so o možnih oblikah sodelovanja.
 • 10. 4. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha II. in Pia Verdnik Humanitarnega društva Pravo za VSE, so opravili nenajavljen obisk Postaje mejne policije Rogatec in njene enote Mednarodni mejni prehod Dobovec, Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje ter Postajo mejne policije Bistrica ob Sotli.
 • 10. 4. 2019 - namestnica varuha dr. Kornelija Marzel in svetovalec varuha Jan Irgel sta se s predstavniki Ministrstva za pravosodje pogovarjala o problematiki pravosodnih policistov.
 • 9. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegov namestnik Iva Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., so se na Brdu pri Kranju udeležili slovesnosti Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKZ).
 • 9. 4. 2019 - svetovalca varuha Jan Irgel in Barbara Kranjc sta se na Brdu pri Kranju udeležila 17. konference Inšpektorata RS za delo, ki je bila posvečena varnosti in zdravju pri delu.
 • 9. 4. 2019 - svetovalki Varuha dr. Polona Mozetič in Rozi Žalig sta se udeležili delavnice z naslovom Otrokom prijazni azilni sistem, ki je v organizaciji UNHCR, UNICEF, PIC in Rdeči križ Slovenije potekala v B & B Hotelu Ljubljana.
 • 8. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v prostorih Varuha sestal s predsednikom Zveze društev upokojencev Slovenije Janezom Sušnikom.
 • 8. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Državnem zboru udeležil 29. zasedanja nacionalnega otroškega parlamenta na temo šolstvo in šolski sistem ... več.
 • 8.-9. 4. 2019 - namestnik varuha Miha Horvat se je v Bruslju udeležil konference mreže evropskih ombudsmanov.
 • 5.-6. 4. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili so ga namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 5. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegova namestnika Tone Dolčič in Miha Horvat ter direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se v prostorih Varuha sestali s predstavniki Inštituta za socialno varstvo.
 • 4. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na spoznavnem sestanku srečal s predsednikom Državnega zbora mag. Dejanom Židanom....več. 
 • 4. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavno srečanje sprejel z ministrico za pravosodje Andrejo Katič.
 • 4. 4. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, Maja Ladić, sta opravila nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprti oddelek Ig.
 • 4. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na spoznavnem sestanku srečal z vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoranom Stančičem.
 • 3. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je prvič posloval v Lenartu. Z namestnikoma Ivanom Šelihom, Miho Horvatom, direktorico strokovne službe Martino Ocepek in svetovalkami Varuha so na osebne pogovore po predhodni prijavi sprejeli 17 ljudi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh človekovih pravic RS pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic v odnosu do države. Varuh je dopoldne z direktorico strokovne službe Martino Ocepek obiskal tudi nekatere institucije v občini in se seznanil z njihovim delom ter težavami, s katerimi se srečujejo pri uresničevanju pravic ljudi. Srečal se je tudi z županom Lenarta mag. Janezom Krambergerjem... več.
 • 2. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu nagovoril udeležence Nacionalne konference zavedanja o avtizmu z naslovom Avtizem - SAM z drugimi, ki bo v organizaciji Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije potekala v dvorani Smelt v Ljubljani....več.
 • 1. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je v prostorih Varuha na spoznavni obisk sprejel ministra za zunanje zadeve dr. Mira Cerarja....več.
 • 1.-3. 4. 2019 - svetovalka Varuha Živa Cotič Zidar se je udeležila 12. evropskega foruma o pravicah otrok z naslovom Kje smo in kam želimo (12th European Forum on the rights of the child: where we are and where we want to go), ki se je odvijal v Bruslju in so se ga udeležile članice ENOC-a (Evropske mreže ombudsmanov za otrokove pravice) ter Islandije in Norveške.
 • 1. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je kot častni gost nagovoril udeležence 18. tradicionalnega posveta kriminalistov, tožilcev, sodnikov in zagovornikov, ki bo v Kongresnem centru Brdo potekal pod naslovom Otrok v primežu preteklosti in prihodnsti. Z njim sta se dogodka udeležila tudi njegova namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih.


MAREC

 • 29.-30. 3. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili ga bodo namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 29. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je govoril zbranim na X. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, ki se bo odvijal na Teološki fakulteti v Ljubljani.
 • 28.-29. 3. 2019 - svetovalka Varuha dr. Polona Mozetič se je v Parizu v Franciji udeležila dogodka z naslovom nadziranje prostorov, kjer je otrokom brez spremstva odvzeta prostost - kako izvesti učinkovit nadzor? ( Monitoring places where migrant children are deprived of their liberty: how to conduct an effective visit?)
 • 28.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je z namestnikom Tonetom Dolčičem udeležil obravnave Letnega poročila varuha za leto 2018 in Poročila Državnega preventivnega mehanizma za isto leto, ki so se jima državni svetniki posvetili na sejah komisij Državnega sveta za državno ureditev in za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
 • 28. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora na drugem rednem letošnjem, sicer pa spoznavnem srečanju.... več.
 • 27.3.2019 - namestnik varuha Tone Dolčič se je na OŠ Venclja Perka Domžale udeležil regijskega otroškega parlamenta za osrednjeslovensko regijo.
 • 27.3.2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta v Gotenici sodelovala pri usposabljanju bodočih pravosodnih policistov.
 • 27.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je v Portorožu nagovoril udeležence XXVII. izobraževalnih dni, ki so potekali pod naslovom Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami - zanje, o njih, z njimi.
 • 26.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v prostorih vlade sestal na spoznavnem srečanju s predsednikom Vlade RS Marjanom Šarcem.
 • 26.3.2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je na Ministrstvu za notranje zadeve udeležil 16. seje Strokovnega sveta za policijsko pravo in policijska pooblastila.
 • 25.3.2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Urša Regvar, sta opravila nenajavljene obiske policijskih postaj Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič in Postojna.  Pri obisku Policijske postaje Ljubljana Vič je sodeloval tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.
 • 23.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v počastitev Svetovnega dneva Downovega sindroma udeležil 7. dobrodelnegag koncerta Pisan kot metulj, ki ga je pripravilo Društvo Sožitje Krško.
 • 22.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegova namestnika Ivan Šelih in dr. Kornelija Marzel so v prostorih Varuha sprejeli delegacijo Odbora za človekove pravice in svoboščine Skupščine Črne gore. ... več.
 • 21.3.2019 - namestnik varuha Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec. in mag. Uroš Kovačič so se na UKC Maribor udeležili simpozija z naslovom Obravnava zaprtih oseb odvisnih od psihoaktivnih substanc - kje smo in kam gremo. ... več.
 • 20.3.2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije PIC - Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij, sta opravila kontrolni obisk Centra starejših Horjul. Preverila sta spoštovanje priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2017.... več.
 • 20.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v Trbovljah. Srečal se je z vsemi, ki menijo, da so jim kršene pravice in bi jim lahko varuh s sodelavci pomagal. Obiskal je tudi Center za socialno delo, Okrajno sodišče, Upravno enoto ter Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje in se z županjo Jasno Gabrič pogovarjal o prizadevanju občine za spoštovanje pravic občanov. ... več.
 • 15.-16.3.2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili so ga namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 15.3.2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se v Banja Luki v Bosni in Hercegovini udeležila Znanstvene konference z naslovom Uskladitev pravnih predpisov s pravnim redom Evropske unije (Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije). Namestnik varuha bo zbranim predstavil delo Državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji. ... več.
 • 14.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem udeležil 9. dobrodelnega koncerta Korakova pomlad, ki ga pripravlja Društvo Klub en korak več.
 • 14.3.2019 - svetovalki Varuha Jasna Vunduk in Liana Kalčina sta se udeležili seminarja o orodju Sveta Evrope za oceno participacije otrok, ki ga pripravlja Inštitut RS za socialno varstvo. Jasna Vunduk je v okviru dogodka predstavila Zagovorništvo otrok.
 • 14.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v prostorih Varuha sestal z informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik... več.
 • 14.3.2019 - namestnik varuha Tone Dolčič se je v Mestni hiši v Ljubljani udeležil zasedanja otroškega parlamenta.
 • 13.3.2019 - svetovalke Varuha Živa Cotič Zidar, mag. Simona Mlinar in Neva Šturm so se v Domus Medici udeležili simpozija o evtanaziji, ki ga je pripravilo Slovensko zdravniško društvo.
 • 13.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je udeležencem okrogle mize na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana spregovoril o svojih izkušnjah z otroki s posebnimi potrebami.
 • 13.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v prostorih Varuha sestal z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketom in mag. Andrejem Ferlincem, vodjo kazenskega oddelka na VDT RS... več.
 • 11.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je obiskal nekaj institucij v Mariboru, ki skrbijo za ranljive skupine. Seznanil se je z delom in uresničevanjem pravic uporabnikov Dnevnega centra Ozara, Varstveno delovnega centra Polž in Mladinskega doma Maribor... več.
 • 8.-9.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je v prostorih Varuha pozdravil kandidate za zagovornike otrok, ki so se udeležili izobraževanja, katerega so pripravili namestnik varuha Tone Dolčič ter svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 7.3.2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) udeležil sestanka o nameščanju onemoglih in bolnih obsojencev, ki zaradi svojih zdravstvenih težav potrebujejo oskrbo in nego, ki jim jo zavodi za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) ne morejo nuditi in bi zato potrebovali namestitev v enem izmed socialnovarstvenih zavodov... več.
 • 7.3.2019 - svetovalca Varuha Gašper Adamič Metlikovič in dr. Polona Mozetič sta se v Škocjanu udeležila srečanja o reševanju bivanjske in socialne problematike Romov.
 • 4.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v prostorih Varuha človekovih pravic RS srečal s predsednikom Računskega sodišča RS Tomažem Veselom. ... več.
 • 4.3.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil podelitve priznanja Roža mogota, ki ga za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, podeljuje Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

FEBRUAR

 • 28.2.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na Ustavnem sodišču srečala s predsednikom US prof. dr. Rajkom Knezom. ... več.
 • 27-28.2.2019 - namestnica varuha dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta se v Banja Luki v Bosni in Hercegovini v okviru Mreže ombudsmanov za okolje in človekove pravice udeležili konference z naslovom Zaščita okolja (Environmental proteciton meeting), ki so ga pripravili ombudsmani BiH... več.
 • 27.2.2019 - namestnik varuha Miha Horvat je na Srednji šoli Črnomelj predaval o begunski problematiki.
 • 22.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v prostorih Varuha predala posle novemu varuhu človekovih pravic Petru Svetini.
 • 22.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Predsedniški palači predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2018 in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 ter publikacijo Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019 predsedniku republike Borutu Pahorju.
 • 20.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 ter publikacijo Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019 predsedniku vlade Marjanu Šarcu.
 • 20.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je z namestniki na novinarski konferenci predstavila glavne poudarke Letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2018, Poročila Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 in Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019... več.
 • 20.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2018, Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 in publikacijo Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019 predsedniku Državnega zbora RS mag. Dejanu Židanu.
 • 19.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je na Univerzitetni psihiatrični kliniki (UPK) Ljubljana udeležila končno dočakanega odprtja varovanega oddelka za otroke in mladostnike s težavami v duševnem zdravju ... več.
 • 19.2.2019 - svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič se je v Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani udeležil predstavitve prve letne evalvacije uresničevanja Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017-2021 in aktivnosti projekta Nacionalne platforme za Rome v letu 2019 (SIFOROMA3).
 • 19.2.2019 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v prostorih Varuha srečal s prof. dr. Neveno Petrušič in dr. Ivano Simonović iz Pravne fakultete v Nišu in se z njima pogovarjal o zdravstveni zaščiti.
 • 16.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Dvorani v parku v Krškem nagovorila udeležence dobrodelne razstave slikarke Jožice Pavlin. Slike je avtorica tokrat podarila Okrožnemu sodišču v Krškem, pred leti pa je bila varuhinja pokroviteljica njenega dogodka v Ljubljani, ko je portrete otrok podarila Pediatrični kliniki Ljubljana.
 • 15.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njena namestnika dr. Kornelija Marzel in Ivan Šelih so na novinarski konferenci predstavili Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UR. l. RS 43/2018) in končno poročilo o aktivnostih in ugotovitvah Varuha o ravnanju policistov na južni meji in .... več.
 • 14.2.2019 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 6. redne seje Odbora DZ za pravosodje, na kateri so obravnavali predlog zakona o nepravdnem postopku.
 • 14.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila 2. nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, kjer so govorili o problematiki slepih in slabovidnih otrok. ... več
 • 13.2.2019 - generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak se je udeležil 5. točke 5. redne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri so med drugim obravnavali predlog odoloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Slovenije za leto 2019.
 • 13.2.2019 - svetovalka Varuha Ana Polutnik se je v Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani za poslovno usposabljanje udeležila predstavitve ugotovitev raziskave z naslovom Detektivska dejavnost v RS - analiza trenutnega stanja, smeri prihodnjega razvoja in spremembe normativno - pravne ureditve.
 • 13.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci še zadnjič v svojem mandatu poslovala zunaj sedeža, in sicer v občini Bistrica ob Sotli.... več.
 • 12.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je članom Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica predavala o človekovih pravicah, s poudarkom na pravicah starejših. 
 • 11.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in svetovalka za mednarodne odnose, analize in publikacije Liana Kalčina sta se na sedežu Varuha sestali s predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije Darjo Groznik in njenimi sodelavkami.
 • 11.2.2019 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je Bruslju v Belgiji udeležila 3. delavnice o obravnavanju pobud s področja okolja (3th Workshop on handling of environmental complaints). ... več.
 • 11.-14.2.2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka Varuha dr. Polona Mozetič sta se v Budimpešti na Madžarskem udeležila evropske posvetovalne delavnice v okviru projekta Krepitev pravic osumljenih ali obdolženih v kazenskih postopkih - vloga nacionalnih institucij za človekove pravice. ... več.
 • 7.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila 11. nujne seje Odbora DZ za delo, družino in socialne zadeve in invalide, na kateri so obravnavali nedopustne zaostanke pri reševanju vlog za socialne prejemke.
 • 7.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in direktorica strokovne službe sta se udeležili obravnave zaključkov posveta o starejših na seji Komisije DS za socialno varstvo.
 • 7.-8.2.2019 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Strasbourgu udeležil seminarja z naslovom Zaščita družin in pravic otrok (Protecting Families and Children's Rights).
 • 6.2.2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil 5. redne seje Odbora za pravosodje, na kateri so obravnavali stanje na področju izvrševanja ukrepa pripora in kazni zapora v slovenskih zaporih. ... več.
 • 6.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila otvoritve 18 let pričakovanega centra CUDV Draga Ig na Debelem Rtiču.
 • 5.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in svetovalka Varuha Rozi Žalig sta se v Večgeneracijskem centru Skupna točka Grosuplje srečali z romskimi materami in se seznanili z razmerami v katerih živijo. Na srečanju je bila tudi vodja ZPM Moste -  Polje Anita Ogulin.
 • 4.2.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Miha Horvat sta na obisk sprejela častno ambasadorko medkulturnega dialoga in vodjo projekta Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito 2018-2020 Failo Pašić Bišić, vodjo Društva UP Jesenice, in nekatere prosilce in prosilke za mednarodno zaščito, ki so sicer nastanjeni v azilnem domu.
 • 1.2.2019 - svetovalec Varuha Jure Markič se je na MDDSZEM udeležil sestanka Delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, na katerem so govorili o kadrovski zasedbi specializirane enote.

JANUAR

 • 30.1.2019 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani udeležil neformalnega srečanja z nazivom 7. kriminalistična sreda, kjer bodo strokovnjaki razpravljali o obravnavi žrtev posilstva v predkazenskem postopku.
 • 30.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Kongresnem centru Brdo udeležila sprejema za diplomatski zbor ob pričetku novega leta, ki ga bosta gostila predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Marjan Šarec s soprogama.
 • 28.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov v hiši Evropske unije udeležila okrogle mize Informacijskega pooblaščenca RS z naslovom Kaj je v resnici prinesla Splošna uredba o varstvu podatkov podjetjem in posameznikom?
 • 24.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani udeležila sprejema, ki ga pripravlja založba Beletrina.
 • 24.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Ivan Šelih sta s člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) na redno letno srečanje vseh članov sprejela predstavnike nevladnih in humanitarnih organizacij, ki z njimi sodelujejo pri izvrševanju pooblastil DPM-ja. ...  več.
 • 24.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe in svetovalca Varuha so na zadnje srečanje v mandatu varuhinje Vlaste Nussdorfer s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora pregledali sodelovanje .... več.
 • 24.1.2019 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Bruslju udeležil predavanja profesorja Laurenta Pecha iz Univerze Middlesex v Londonu z naslovom Nazadovanje vladavine prava v Evropski uniji: kaj je narejeno in kaj še mora biti? (Rule of Law Backsliding in the EU: What Is It and What Must Be Done about It?).
 • 23.1.2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka Varuha Ana Polutnik sta se na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležila razprave o problematike prezasedenosti varovanih oddelkov v socialnovarstvenih zavodih.
 • 22.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je bila prva gostja pogovora v ciklu o izjemnih ljudeh in ustvarjalcih, ki ga organizira Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice. 
 • 22.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je srečala z Ivico Žnidaršič, predsednico Društva izgnancev Slovenije 1941 - 1945.
 • 21.1.2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik,spec., in Ana Polutnik so se v prostorih Varuha srečali z direktorico Uprave za probacijo Danijelo Mrhar Prelić.... več.
 • 20.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Kinu Šiška udeležila slovesnosti ob Dnevu spomina na žrtve holokavsta.
 • 18.1.2019 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije udeležil seminarja iz forenzične psihiatrije Lokarjevi dnevi 2019.
 • 17.1.2019 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je udeležila sestanka Kontaktne skupine za spremljanje izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu
 • 16.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci na obisk sprejela ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala s sodelavkami ...več.
 • 15.1.2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je pogovarjal z novinarjem Radia Slovenije Gorazdom Rečnikom o ugotovitvah Varuha in DPM v slovenskih zaporih. Prispevek o tem lahko poslušate tukaj.
 • 14.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je srečala s predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Moniko Ažman in izvršno direktorico Anito Prelec, ki sta ji izročili pisno pohvalo za njeno dosedanje delo.
 • 14.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njeni sodelavci so na obisk sprejeli ministra za kulturo Dejana Prešička z njegovo ekipo.... več.
 • 12.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Prešernovem gledališču Kranj kot pokroviteljica nagovorila udeležence dobrodelne predstave Življenje je vrednota, katere sredstva so namenjena otrokom in mladim, ki so preboleli raka.
 • 11.1.2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se na MDDSZEM udeležila sestanka Delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.
 • 9.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci poslovala v občini Ajdovščina. Srečala se je tudi z županom občine Tadejem Beočaninom, ugotovitve poslovanja pa javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci... več.
 • 7.1.2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v SNG Opera in balet Ljubljana udeležila prireditve Ženska leta 2018.
 • 7.1.2019 - namestnik varuhinje Miha Horvat, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so v prostorih Varuha študentom Nove univerze predstavili delo Varuha človekovih pravic RS.