Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Znova delovno z ministrico za okolje in prostor

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v ponedeljek, 10. 4. 2017, sestala z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.

Srečanja so se udeležili tudi direktorica strokovne službe Martina Ocepek, svetovalke Varuha, Sabina Dolič, Jožica Hanžel, Zlata Debevec in svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič. Ministrico sta spremljala vodja kabineta mag. Elena Del Fabro in svetovalec za odnose z javnostmi Sašo Vöröš.

Pregledali so uresničevanje priporočil Varuha na področju okolja in prostora ter se pogovorili o nekaterih vsebinah, ki zadevajo delovanje ministrstva in Varuha človekovih pravic RS. Po srečanju sta varuhinja in  ministrica podali skupno izjavo za javnost.

Celotno zvočno izjavo lahko poslušate na tej povezavi.

Varuhinja je dejala, da so obravnavali aktualne teme, kot tudi tiste, ki se ponavljajo leta, ter pregledali uresničevanje priporočil. Izrazila je zadovoljstvo, da je Varuh prvič dobil polletno poročilo vlade o uresničevanju priporočil Varuha. Na področju okolja in prostora Varuh letno obravnava približno enako število pobud, tudi delež utemeljenih pobud je približno enak in je bil v letu 2016 11,5-odstoten, kar je skoraj enako deležu vseh utemeljenih pobud, ki je 12,6-odstoten.

Pogovarjali so se o sodelovanju javnosti v postopkih okoljskega in prostorskega odločanja. Vedno aktualna je problematika onesnaženja okolja s trdimi delci (PM10 in manjšimi), težkimi kovinami, odpadki in drugimi viri onesnaženja (npr. svetlobno onesnaženja). Varuh prejema veliko pobud v zvezi z emisijami neprijetnega vonja, še vedno je aktualna problematika hrupa. Sanacija  Celjske, Mežiške in Soške doline in delo inšpekcijskih služb ostajajo zaenkrat še stalnice pobud k Varuhu, je varuhinja poudarila v izjavi po srečanju.

Na tokratnem srečanju so se dotaknili tudi izvajanja Vodne direktive oz. Načrtov upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja ter predloga Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug.

Varuhinjo je še zanimalo, ali bo v mandatu ministrice sprejet nov stanovanjski zakon. Govorili so še o problematiki radona v vrtcih in osnovnih šolah in ureditvi obratovalnega monitoringa Zakona o varstvu okolja, ko mora povzročitelj obremenjevanja okolja zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje ter sam naroči meritve in izbere pooblaščenega izvajalca monitoringa, ki ga tudi sam plača.

Varuhinja je ob koncu še dejala, da so ljudje vedno bolj osveščeni, da mačehovski odnos do okolja ruši tudi zdravje in da kapital na ta način kupuje marsikaj, škoduje pa zdravju, če ne sedanjih generacij, pa prihodnjih.

Izrazila je še želje, da bi bile nelegalne gradnje odstranjene, da bi inšpekcije imele več kadra, da bi delovale hitro in pregledno ter da bi vsako srečanje z ministrico prineslo nove rezultate in uresničena priporočila Varuha. Nekatera bodo morala biti ponovljena v letnem poročilu za leto 2016, varuhinja pa upa, da se bodo v prihodnje tudi ta vendarle uresničila.

Natisni: