Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Žaljenje osebnega dostojanstva in izrazi sovražnosti na svetovnem spletu

Pobudnik je Varuha opozoril na šikaniranje in žaljenje njegovega osebnega dostojanstva na zasebnem spletnem forumu. Varuh resda nima pooblastil v razmerju do zasebnih družb, vendar smo ob tem naleteli na širše vprašanje načina nadzora ponudnikov spletnih forumov kot ponudnikov storitev gostiteljstva.

Tržni inšpektorat RS (TIRS) smo zato prosili za pojasnilo o načinu izvajanja inšpekcijskega nadzora nad določbami Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), ki opredeljujejo dolžnost ponudnika storitev gostiteljstva po odstranitvi nezakonitih vsebin po tem, ko je bil z njimi seznanjen. Inšpektorat smo prosili tudi za pojasnilo, ali in v koliko primerih so naložili ustavitev ali preprečitev kršitve gostiteljem, ki so obenem tudi ponudniki spletnih forumov, klepetalnic, komentarjev ali blogov.

 Odgovor TIRS je razkril, da v zvezi s tem v Sloveniji še nimamo upravne in sodne prakse.  Pojasnili so, da bi v takšnih primerih lahko šlo za storitve informacijske družbe, vendar pa je treba presojati vsak primer posebej. V primerih, ko se od uporabnika storitve zahteva določeno plačilo ali ponudnik storitve svojo spletno stran opremi z oglaševalskim prostorom, bo načeloma vsakič šlo za storitev informacijske družbe. V vseh drugih primerih pa bo treba po mnenju TIRS pazljivo presoditi, ali so podane ključne sestavine definicije storitev informacijske družbe. Od tega bo odvisno, ali gre za določene storitve na trgu, ki spadajo v okvir ZEPT, ali pa za storitve, ki jih ureja kateri drug zakon.

Ker so po Varuhovem mnenju v primerih nedopustnih izrazov sovražnosti, žaljenja dostojanstva in različnih oblik diskriminacije pooblastila TIRS precej širša, smo jim v nadaljnji komunikaciji podali mnenje, da se tudi nadlegovanje šteje kot ena izmed oblik diskriminacije.

Pri tem je odločilno žrtvino dojemanje učinka takšnega ravnanja kot nezaželenega. V posameznih primerih žaljivih in nestrpnih sporočil na forumih, blogih ali drugih oblikah sinhrone in asinhrone komunikacije, ki jih omogoča ponudnik storitve gostiteljstva, bi namreč lahko šlo tudi za primere nadlegovanja. Po Varuhovem mnenju je za takšne primere domnevne diskriminacije pristojen TIRS. Ob tem smo ga še seznanili s tujo sodno prakso, ki potrjuje, da gre pri svetovnem spletu za javni prostor, kjer je lahko vsaka spletna stran, ki ponuja različne oblike sinhrone in asinhrone komunikacije, tolmačena kot ponudba na trgu.


Na podlagi Varuhovega mnenja je TIRS zagotovil, da bo nadzor tega področja izvajal po prejetih prijavah, ki jih bo ustrezno proučil, ob tem pa bo upošteval tudi že izoblikovano prakso. 1.2-9/2007

Natisni: