Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zagotavljanje pravice do zasebnosti učencem v šolah

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo v zvezi z ravnanjem šole, v kateri se učenci prve triade za pouk športne vzgoje preoblačijo v športna oblačila vsi skupaj v svojih učilnicah. Nekaterim učencem (predvsem učenkam) to predstavlja zelo stresno situacijo. Otroci si morajo namreč sleči tudi spodnje perilo – majico. Učiteljica kljub prošnji matere, da bi se njena hči smela preobleči v stranišču, tega ni dovolila. Pobudnica je menila, da gre za kršenje pravice otroka do zasebnosti. Svojo pritožbo je  poslala tudi na Inšpektorat RS za šolstvo in šport (inšpektorat), ki je v šoli opravil izredni inšpekcijski nadzor. Poročilo o nadzoru smo na podlagi našega zaprosila prejeli v postavljenem roku.

V okviru inšpekcijskega nadzora je inšpektorica pridobila izjavo ravnateljice, ki je zagotovila, da se bo deklica pred uro športne vzgoje lahko preoblekla v stranišču. Poleg tega je inšpektorica od ravnateljice zahtevala, da prouči možnost, da se vsi otroci preoblačijo v garderobi pred telovadnico, saj je garderoba ločena po spolu. Ravnateljica je inšpektorici zagotovila, da bo to poslej učencem omogočeno. Inšpektorica je ravnateljico še posebej opozorila, da učiteljica v komunikaciji z učenci na noben način ne sme izpostavljati učenke in učencem kakorkoli pojasnjevati te odločitve.

Poročilo inšpektorata smo ocenili kot korektno, zato smo z obravnavanjem pobude zaključili.

Pobuda Varuhu je bila po našem mnenju utemeljena, saj smo ocenili, da šola s svojim ravnanjem učencem ni zagotovila pravice do zasebnosti in do dostojanstva.
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo priporočili, da na problem ustrezno opozori vse osnovne šole, morda z okrožnico ob začetku novega šolskega leta, ali pa na jesenskem posvetu, ki ga vsako jesen organizira za vodstvene delavce v šolah. 21.0-23/2018Natisni: