Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vrnitev zaseženih predmetov

Ob spremljanju prisilne odstranitve treh tujcev iz Centra za tujce v Postojni do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana v vlogi DPM dne 11. 4. 2020 , je eden izmed tujcev  izpostavil, da so mu policisti Policijske postaje Ilirska Bistrica 4. 10. 2019 med drugim zasegli tudi dva mobilna telefonska aparata, ki pa mu vse do prisilne ostranitve nista bila vrnjena. 

Za pojasnila glede zaseženih mobilnih telefonov smo se obrnili tako na Ministrstvo za notranje zadev, kot tudi na Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Ker je iz odgovora ministrstva kot tudi državnega tožilstva izhajalo, da sta bila zasežena mobilna telefona predana sodišču, smo se za pojasnila obrnili tudi na Okrožno sodišče v Kopru.

Sodišče je sporočilo, da je 24. 6. 2020 odredilo, da se zasežena mobilna telefona tujcu vrneta. O vračilu predmetov je odločilo po pregledu spisovnega gradiva, zlasti uradnih zaznamkov o vsebinskem pregledu podatkovnih nosilcev z zavarovanimi podatki. Sklepamo, da je k temu pripomoglo tudi naše posredovanje, saj je bila odločitev sodišča, da se tujcu zasežena predmeta vrneta, sprejeta šele po naši poizvedbi. Prav pa bi bilo, da bi bila odločitev sodišča o zaseženih predmetih sprejeta že takrat, ko je bil postopek zoper tujca na sodišču končan, še zlasti upoštevajoč, da gre za tujca, ki je bil iz naše države tudi odstranjen. (12.2-19/2020)

Natisni: