Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Večkratna zavrnitev vloge za dodelitev denarne socialne pomoči in napačen nasvet odvetnika

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil obupani pobudnik, ki so mu na centru za socialno delo (CSD) po njegovih navedbah že petič zavrnili vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči (DSP). Pobudnik je menil, da so mu vlogo zavrnili, ker naj bi šlo za osebno zamero ene izmed strokovnih delavk. Pobudnik se je obrnil tudi na odvetnika, ki mu je zagotavljal, da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev DSP. Ker mu je bila DSP vedno znova zavrnjena, se je obrnil na Varuha v prepričanju, da mu je kršena pravica do pridobitve DSP.

Pobudniku smo pojasnili, da sta osnovni znesek minimalnega dohodka in izračun cenzusa, ki se upošteva za izračun, natančno določena v 27. členu Zakona o socialnem varstvu, zaradi česar osebna zamera strokovnega delavca ali delavke na CSD ne more in ne sme biti razlog za pridobitev DSP. Iz dokazil, ki jih je pobudnik priložil k pobudi, je bilo razvidno, da je dohodek vlagatelja oziroma njegove družine za 29,88 EUR presegal cenzus, ki je določen za dodelitev denarne socialne pomoči. Čeprav pobudnik v zadnjih treh mesecih ni prejel nobenih dohodkov, je razlog za neupravičenost do DSP izhajal iz povprečja dohodkov pobudnikove partnerke, katerih višina je bila takšna, da pobudnik ni bil upravičen do DSP.

Pobudniku smo svetovali, naj zaprosi za izredno denarno pomoč, ki se dodeli v izrednih okoliščinah, lahko tudi, ko upravičenec presega cenzus za dodelitev DSP. Kljub vsemu moti to, da je pobudnik dobil napačne napotke pri odvetniku, h kateremu se je zatekel po nasvet. Možno je, da pobudnik odvetniku ni posredoval vseh podatkov, saj je bilo iz izračuna, navedenega na odločbi CSD, razvidno, da družina z navedenimi dohodki za majhen znesek presega cenzus za dodelitev DSP. Varuhu se je zdelo nenavadno tudi to, da se je pobudnik za pojasnilo o vzroku za zavrnitev vloge obrnil na Varuha, namesto na CSD, kjer bi mu najlažje pojasnili vzrok za to. Takšno pobudnikovo ravnanje nehote navaja na misel, da upada zaupanje v kakovost dela centrov, čeprav v tem primeru popolnoma neupravičeno. Razumemo pa nezadovoljstvo pobudnika, ki, čeprav v zadnjih treh mesecih ni imel nobenih dohodkov in je moral skrbeti za dva nepreskrbljena otroka, ni bil upravičen do denarne socialne pomoči. 3.5-28/2009

Natisni: