Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja z neodvisno strokovnjakinjo Sveta OZN za človekove pravice starejših

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič ter svetovalca pri Varuha mag. Jure Markič in Nataša Kuzmič so v torek, 13. 4. 2016, na obisk sprejeli neodvisno strokovnjakinjo Sveta OZN za človekove pravice starejših oseb Rose Korfeld – Matte.

Gostjo, ki so jo spremljali svetovalka iz Ženeve Lydia Geny in diplomata Ministrstva za zunanje zadeve Klemen Ponikvar in Tomaž Mencin, je zanimalo predvsem, kaj opaža Varuh človekovih pravic na področju varovanja pravic starejših.

Varuhinja ji je povedala, da je sta med največjimi problemi, ki jih zaznava Varuh, revščina starejših in nasilje nad njimi. Namestnik je dodal, da jih sorodniki velikokrat vzamejo izinstitucionalnega varstva, zato šele preko pobud izvemo, da se nad njimi dogaja nasilje, od ekonomskega do psihičnega. Gostjo so seznanili, da nimamo krovnega zakona, ki bi preprečeval zgolj nasilje nad starejšimi, pač pa je to vključeno v zakonodajo, ki ureja razmerja v družini in katero je MDDSZEM pravkar pripravilo. 

Namestnik Dolčič je tudi pojasnil, da je Zakon o dolgotrajni oskrbi v pripravi in bo po zagotovilih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvidoma sprejet še letos. Povedal je še, da je Varuh ugotovil, da starejši v zasebnih domovih za starejše nimajo enake oskrbe kot v javnih domovih, zato o tem načrtuje srečanje z Zavodom za zdravstveno varstvo Slovenije, sicer bo vladi priporočil, da naj spremeni zakonodajo tako, da bo zagotovila pravice vseh starejših enako ne glede na obliko institucionalne nastanitve.

Sicer pa je Varuh v vlogi Državnega preventivnega mehanizma redno obiskuje domove za starejše in psihiatrične bolnišnice, kjer so prav tako nastanjeni starejši, je povedal mag. Markič. Predstavil je načine dela DPM in dejal, da ob obiskih preverimo, ali osebje z uporabniki storitev domov ravna spoštljivo in pri ravnanju spoštuje vse njihove pravice, z njimi pa preprečujemo tudi nehumano in ponižujoče ravnanje z njimi.

Natisni: