Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja s sodelavci v Rogaški Slatini z 18 ljudmi

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci poslovala v Rogaški slatini. Na novinarski konferenci po pogovorih z ljudmi je uvodoma povedala, da je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) v Rogaški Slatini posloval nazadnje pred osmimi leti. Tokrat se je prijavilo 18 ljudi, ki so ocenili, da jim lahko Varuha pomaga. Varuhinja in njena namestnica dr. Kornelija Marzel sta se srečali tudi z županom mag. Brankom Kidričem in njegovimi sodelavci in mu predstavila štiri zgodbe, s katerimi sta se srečali na poslovanju in ki so se nanašale na delo občine. Pogovorili so se tudi o uresničevanju pravic občanov s strani občine. 

S svetovalko Varuha Živo Cotič Zidar sta se seznanili z zgodbo izgradnje dvigal v starejših blokih, ki se kaže kot sistemska in verjetno zadeva tudi druge kraje. Za izgradnjo dvigal v starih stavbah je  namreč potrebno 100-odstotno soglasje prebivalcev, kar je nemalokrat težko doseči. Posebej postane vprašanje pereče, če v stavbi živijo starejši ali bolni, ki bi dvigalo nujno potrebovali. Varuhinja je obljubila, da se bo o tej problematiki pogovorila z ministrom za zdravje.

Občina je sicer invalidom prijazna, vendar ima vsak invalid svojo zgodbo, je dejala. Varuhinja se je seznanila tudi s primerom skrbi za odraslega invalida, pa tudi z zgodbami invalidov, ki so bili odpuščeni iz invalidskih podjetij. Srečala se je tudi z gospo, ki si želi pridobiti slovensko državljanstvo, saj naj kot samostojna podjetnica ne bi imela izkazanih zadostnih sredstev za preživljanje, kar je tudi eden od pogojev za njegovo pridobitev. Seznanili sta se tudi s primerom starejšega človeka, ki potomci z njim ne ravnajo prijazno in išče rešitev zase. Vsak je varuhinji prestavil svojo osebno zgodbo, niso bile vse povezane z delom organov, katerih delo Varuh nadzoruje.

Varuhinjo je pozitivno presenetila gospa, ki živi na socialnem na robu, vendar išče veselje v vsakdanjih zgodbah in je bila polna nasvetov, kako vendarle preživeti kljub pomanjkanju. Živi na 13 kvadratnih metrih svojega lastnega stanovanja, vendar ohranja optimizem. Seznanila se je še s primerom izbrisanega, ki je povedal, da je odškodnina za prestano trpljenje po zakonu sicer smiselna, vendar pa ne popravi vseh prestanih krivic.

Varuhinja je zadovoljna, da je brezposelnost v občini pod povprečjem nacionalne, čeprav je še visoka. Razveseljujoče je, da starejši ne čakajo na dom za starejše, pozitivno je tudi, da v občini ne manjka zdravnikov in da je poskrbljeno za otroke. Župan je varuhinji povedal, da bi morala biti ena od prioritet države enotno črpanje evropskih sredstev, opozoril pa na nedostopnost državnih organov, predvsem mladim na poslovni poti. Varuhinja je še posebej opozorila, da država naj ne bi ukinjala lokalnih organov, ki so lahko ljudem v pomoč na njihovih poteh po upravnih in drugih zadevah.

Namestnico varuhinje dr. Kornelijo Marzel je presenetila strpnost oziroma že skoraj ponižnost ljudi, ki so se sprijaznili s predlogi različnih organov. Včasih je res dobro, če sprejmemo pojasnilo organa, ni pa nujno to vedno v našo korist, saj morda še obstajajo možnosti za rešitev v naši zadevi, pa je zaradi podanega pojasnila več ne iščemo, je dejala. Povedala je še, da se je s svetovalko Varuha Mojco valjavec seznanila s primeri urejanja občinskih cest in z nekaterimi povsem zasebnimi primeri, v katerih bi morali ljudje prejeti vsaj navodilo, kako naj se v postopkih obrnejo. Zato se kaže potreba po nekaterih oblikah pomoči ljudem v različnih postopkih.

Povedala je še, da bo Varuh raziskal primer gospe, ki je dala vlogo za obročni odpis, pa ni jasno ravnanje centra za socialno delo. Posvetil se bo tudi primeru, ko je posameznik neupravičeno prejemal štipendijo in jo mora vrniti, vendar je bil popravek napake v breme oseb

Natisni: