Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja obiskala Luko Koper

Varuh človekovih pravic RS obravnava okoljsko problematiko slovenske obale.  Na to temo je 2. julija v Ankaranu organiziral srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. 22. julija pa je s tem v zvezi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer s svojo namestnico mag. Kornelijo Marzel in direktorico strokovne službe Martino Ocepek na povabilo predsednika uprave Luke Koper Dragomirja Matića obiskala Luko Koper.

V mandatu varuhinje Vlaste Nussdorfer je bil to prvi obisk Luke Koper, sicer pa so predstavniki Varuha pred tem v Luki bili že večkrat.

Predstavniki Luke Koper so varuhinjo in sodelavki seznanili s poslovanjem skupine Luke Koper, z delovanjem pristanišča in z njegovimi razvojnimi projekti, zlasti z gradnjo tretjega pomola. Ob tem so poudarili pomen pristaniške dejavnosti, ne samo za okoli 1000 tam zaposlenih, temveč tudi za ostalih 5000 delovnih mest, ki so odvisna od pristaniške dejavnosti. Predsednik uprave je zatrdil, da pri odločitvah o morebitnih novih investicijah in posegih v prostor upoštevajo tudi okoljevarstvene kriterije. Pri tem je pojasnil še načine, kako poskušajo obvladovati prašenje, svetlobno onesnaževanje in hrup; ekologiji namreč posvečajo precej pozornosti. Varuhinjo je posebej zanimalo, kako skrbijo za zdravje in varnost zaposlenih in drugih, ki delajo na območju pristanišča. Govorili so tudi o izvajalcih pristaniških storitev (IPS). Predsednik uprave je zagotovil, da so vzpostavili strožji nad IPS in da problemov s tem v zvezi trenutno ni.

Predstavniki Luke Koper so za nadaljnji razvoj pristaniške dejavnosti izpostavili še nujnost izgradnje drugega železniškega tira.

Udeleženci srečanja so spregovorili tudi o Državnem prostorskem načrtu za gradnjo tretjega pomola. Le odprtost do prebivalcev ter strpen dialog z vsemi vpletenimi bosta pripeljala do takšne rešitve, ki bo omogočala sobivanje ter upoštevala potrebe in želje vseh strani, je ob koncu poudarila varuhinja. In še dodala, da je za nadaljnji razvoj družbe potrebno tudi sodelovanje z obema občinama, kar je predsednik uprave izrecno zagotovil.

Varuhinja in sodelavki so si v spremstvu predstavnikov Luke Koper ogledale tudi pristanišče.

Natisni: