Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh vladi predlagal dostop do zdravstvenih storitev s hitrim brezplačnim testiranjem

Varuh človekovih pravic je 15. 9.2021 na vlado že naslovil priporočilo, naj se ranljivim skupinam pri dostopu do njim nujnih storitev omogoči brezplačno hitro testiranje. Po preučitvi številnih primerov, ki izpostavljajo problematiko izpolnjevanja PCT pogoja pri zdravstveni oskrbi, in seznanitvi z javnimi stališči nekaterih delov zdravstvene stroke, pa je na vlado naslovil še smiselno enako priporočilo, naj brezplačno hitro testiranje omogoči vsem uporabnikom zdravstvenih storitev. S tem bi zdravstveni sistem zaščitili pred novimi okužbami, omogočili hitro odkrivanje okužb ter predvsem zagotovili dostop do zdravstvenih storitev, s tem pa tudi uresničevanje mednarodno in ustavnopravno uveljavljene pravice do zdravstvenega varstva.

Varuh je namreč prejel številne dopise in pobude, iz katerih je bilo mogoče razbrati, da se pri nekaterih prebivalcih Slovenije v zvezi z zahtevanim pogojem PCT pri obisku zdravnika pojavljajo velike stiske, ki lahko vodijo v to, da se posameznika za obisk zdravnika ne odločijo. To pa lahko pomeni (tudi nepopravljivo) poslabšanje zdravstvenega stanja, kar se je pokazalo že v času nedostopnosti zdravstvenega sistema v času epidemije covid-19. Varuh v luči navedenega tudi ni mogel spregledati pozivov stroke, ki opozarja, da mora osnovna zdravstvena dejavnost ostati dostopna in je ni mogoče pogojevati. »Moralno-etična etična obveza zdravnikov je namreč, da obravnavajo vse paciente, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Skrb vzbujajoča so tudi poročila o pomanjkanju ustrezno usposobljenega kadra, ki bi lahko zagotovil ustrezno strokovno presojo nujnosti zdravstvene obravnave brez pogoja PCT,« poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Stroka opozarja tudi na vprašljivo skladnost Odloka z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP), ki v 6. členu določa, da ima pacient v skladu s predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja pravico do dostopa do zdravstvene obravnave. To in druge pravice je skladno s četrtim odstavkom 4. člena ZPacP mogoče omejiti z zakoni s področja zagotavljanja javne varnosti in javnega zdravja ter kadar bi bile ogrožene pravice drugih oseb. Pri tem se Varuhu zopet postavlja vprašanje o ustreznosti odloka kot pravnega akta, ki v danem primeru z vzpostavitvijo pogoja PCT posega v pravico do zdravstvenega varstva, torej človekovo pravico, ki se skladno z določbo 15. člena Ustave Republike Slovenije uresničuje neposredno na podlagi Ustave, način uresničevanja te pravice pa je mogoče predpisati le z zakonom in ne podzakonskim aktom, kot je Odlok.

Varuh kljub navedenim pomislekom razume zakonsko zahtevo, da je pacientove pravice mogoče omejiti »kadar bi bile ogrožene pravice drugih oseb« (četrti odstavek 4. člena ZPacP). Brez uvedbe PCT ukrepa bi bilo lahko ogroženo zdravje zaposlenih v zdravstvu in pacientov. Zato Varuh uvedbo PCT pogoja na načelni ravni in ob predpogoju upoštevanja zahtev ustavne ureditve podpira, vendar pa kljub temu meni, da bi bilo potrebno ob vstopu v zdravstveno obravnavo vsakemu pacientu omogočiti tudi brezplačno testiranje. S tem bi zdravstveni sistem zaščitili pred novimi okužbami, omogočili hitro odkrivanje okužb ter predvsem zagotovili dostop do zdravstvenih storitev, s tem pa tudi uresničevanje mednarodno in ustavnopravno uveljavljene pravice do zdravstvenega varstva, ocenjuje varuh. Varuh vladi tudi predlaga, naj vprašanja, povezana z uresničevanjem pravic pacientov, prepusti zakonodajalcu.

Natisni:

Sorodne novice

- Socialna varnost
17.09.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je v tednu od uveljavitve zadnjega Odloka o...

Več